Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Milieustickers Duitse Milieusticker

Sinds 2008 – De Duitse Milieusticker

In Duitsland zijn er momenteel in 61 steden en regio's milieuzones tegen fijnstof ingesteld. Dit omvat het Ruhrgebied, dat alleen 10 grote steden en gemeenten omvat. Voor toegang tot deze zones is een groene milieusticker vereist, die kan worden toegewezen aan voertuigen van emissieklasse/ euroklasse 4 of hoger. De verplichting voor een milieusticker is van toepassing op alle voertuigtypen behalve lichte voertuigen (bromfietsen, motoren, quads enz.).

Ongeacht fijnstof zijn de NOx-niveaus in 37 Duitse steden te hoog. Om deze reden zijn er in veel Duitse steden al dieselverbodszones ingevoerd, elk met compleet andere voorschriften.
Het dieselrijverbod is meestal van toepassing op alle dieselvoertuigen van alle voertuigtypen als deze niet aan de respectieve euronorm voldoen. In individuele dieselzones kunnen ook voertuigen met benzinemotoren onder het verbod vallen.

Een Duitse groene milieusticker, in tegenstelling tot een tolsticker, moet slechts eenmaal worden gekocht. Deze is geldig zolang de kentekenplaat van het voertuig niet verandert.
De milieuzones in Duitsland worden bewaakt door medewerkers van de politie en gemeente. In geval van een overtreding wordt er een boete van 80 euro plus administratiekosten uitgeschreven.
Aangezien de etikettering van NOx-arme voertuigen door de blauwe sticker voor voertuigen in dieselverbodszones nog niet door de politiek is geïmplementeerd, wordt de controle van niet-geregistreerde dieselvoertuigen van euroklasse 6 en lager door de politie in de vorm van speciale en algemene verkeerscontroles doorgevoerd.

Zoombare kaarten van alle milieuzones met hun grenzen, evenals meer gedetailleerde informatie over de afzonderlijke voertuigtypen, euroklassen, weekdagen, tijden, speciale voorschriften en uitzonderingen zijn beschikbaar op www.umwelt-plakette.de of www.Green-Zones-App.eu

Bestel hier de Duitse milieusticker voor de groene milieuzones in Duitsland