Choose your language:
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language

Vanaf 2017? – Duitse Blauwe Sticker

Op 07-10-2016 werd de invoering van de Duitse Blauwe Sticker door de meerderheid van de 16 verkeersministers van de Duitse deelstaten gestopt. De Blauwe Sticker is naar hun mening nog niet klaar voor een beslissing, maar zal toch op de politieke agenda blijven.

Verkeersminister Alexander Dobrindt stond altijd al negatief tegenover deze plannen en is van mening dat er eerst focus moet worden gelegd op voertuigen die zich langdurig in het stadsverkeer bevinden, zoals bussen, taxi’s, ambulances, etc.
Staatssecretaris Flasbarth is van mening dat de stikstofoxiden de gezondheid van mensen in binnensteden kunnen schaden en een invoering van de Blauwe Sticker daardoor noodzakelijk is. Volgens Flasbarth worden in Duitsland minstens 400.000 mensen direct door de uitstoot van stikstofoxides getroffen, omdat ze langs wegen wonen waar veel verkeer rijdt. Ook worden in rond 80 Duitse steden de grenswaardes voor stikstofoxide overschreden.