Sinds 2010 – Het CO2-Vignet in Europa

Het autorijden veroorzaakt in Europa het grootse gedeelte van de fijnstof-, NOx- en CO2 emissies. De reductie van fijnstof en NOx is mogelijk door betere technische oplossingen van fabrikanten en wordt steeds meer door nationale wetgeving via milieu- of stikstofoxide stickers/vignetten geregeld. CO2-emissies, die bijdragen tot de opwarming van de aarde, zijn waarschijnlijk op de lange termijn veel schadelijker.

In dit moderne tijdperk van mobiliteit is het echter slechts beperkt mogelijk ‘nee’ te zeggen tegen het gebruik van auto’s. Een economische rijstijl en zuinige voertuigen kunnen een deel van die emissies te vermijden.
Voor de onvermijdelijke rest van de emissies biedt de Duitse Climate Company bestuurders van personenauto’s de mogelijkheid, om na classificatie van de CO2-uitstoot van de betreffende auto een vrijwillige CO2-compensatie te doen door naar aanbeveling van het Duitse Ministerie voor Milieu een klimaatvignet uit te geven.

De drie klassen van het CO2-vignet/klimaatvignet in de kleuren groen, geel en rood richten zich naar de CO2-uitstoot per km en zijn voornamelijk bedoeld voor de vrijwillige compensatie van personenwagens. Ze tonen aan, aan welke van de drie trappen voldaan wordt: tot 130g CO2/km, tot 182g CO2/km en tot 257g CO2/km. Dit komt in het algemeen overeen met het diesel- of benzineverbruik van een personenwagen van 5-5,5 l (groen), 7-7,6 l (geel) en 9,9-10,7 l (rood) per 100 km kilometersverbruik.