Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Fleet-Service Services voor wagenparken Transportbedrijven en verenigingen

Transportbedrijven, vrachtaanbieders en hun regionale en nationale verenigingen

Transportbedrijven, logistieke dienstverleners, koeriersbedrijven en andere expediteurs en hun verenigingen die op weg zijn in Europa hebben naast de informatie over milieuzones en milieustickers meestal ook behoefte aan nauwkeurige kaarten van de milieuzones en betrouwbare informatie over de huidige toegangsstatus van een milieuzone.
De weersgerelateerde milieuzones die in meer en meer landen worden opgezet leiden tot hoge risico's voor bedrijven die vrachtvervoer verzorgen, omdat naast hoge straffen ook een volledig en permanent verbod op toegang bestaat, tenzij de weersomstandigheden veranderen.

Om die reden zal Green-Zones potentiële klanten vervolgens een overzicht bieden van de relevante partners met wie een overeenkomst tot uitwisseling van informatie is gesloten om de grootste risico's uit te sluiten. Partners krijgen in het bijzonder informatie over de actuele toegangsstatus van milieuzones en gebruiksovereenkomsten voor het gebruik van de wagenparkapp van Green-Zone, waardoor het risico dat de lading van de koerier zijn bestemming niet bereikt grotendeels wordt geëlimineerd.

Binnenkort vindt u hier meer informatie.