Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Achtergrondinformatie Geldboetes in de EU

Een overzicht van de geldboetes in Europese milieuzones

Voor elke milieuzone die in een Europees land ingesteld is dreigen er geldboetes indien het toegangsverbod genegeerd wordt, dan wel dat er binnen een milieuzone gereden wordt zonder het juiste, geldige vignet.
Omdat vooral in de eerste jaren na het instellen van een milieuzone de toegangsrechten van verschillende emissieklassen of de kleur van het milieuvignet worden veranderd en nog kunnen worden, moeten bestuurders van voertuigen zich vooraf verzekeren of ze beschikken over de juiste, geldige sticker/vignet in de juiste kleur.

Wordt er door de politie of een ander officiële instantie een overtreding waargenomen, dan gelden er soms zeer hoge boetes. Hieronder een overzicht van de geldende geldboetes in de verschillende landen.

  • Duitsland – Blauwe Sticker – nog niet vastgelegd
  • Tsjechië – Milieusticker – 800 tot 1.000 Tsjechische kronen
  • Frankrijk – Ecovignet Crit’Air – 60 tot 135 euro
  • Denemarken – EcoSticker – 2.700 tot 2.900 euro
  • Oostenrijk – Milieusticker – 60 tot 135 euro

De boven aangegeven geldboetes worden vaak met een ‘van-tot’ bedrag aangegeven. Dit is omdat in dit soort gevallen door de nationale overheid een verschil kan worden gemaakt of de boete direct contant betaald kan worden of dat de boete via een administratief proces schriftelijk opgestuurd wordt en vervolgens via een overschrijving betaald moet worden. In het algemeen geldt dat een boete die direct contant betaald wordt de “goedkoopste” variant is.