Vraag hier uw milieusticker, registratie of vignet aan

De milieusticker voor Duitsland, vignet voor Frankrijk, registratie voor Denemarken, milieusticker voor Oostenrijk, registratie Brussel, registratie Londen, en nog veel meer...


Top milieuzones

Parijs

De milieuzone van Parijs is een van de meer dan 35 zones in Frankrijk. De stad speelt hierin een bijzondere rol. Parijs heeft als stad, net als het grotere gebied van Parijs, in totaal 4 milieuzones met verschillende regels en gebieden. Sommige zones zijn permanent en andere tijdelijk.  In de permanente zones, ook wel ZPA-zones genoemd, is de Franse milieusticker (Certificat qualité de l'air) altijd verplicht. De tijdelijke zones zijn alleen actief als de luchtkwaliteit dat vereist. Als een luchtvervuilingspiek wordt bereikt, treedt de zone in werking en nu wordt ook hier de sticker verplicht. Dit kan in zeer korte tijd gebeuren.

Berlijn

Berlijn is een van de in totaal ongeveer 80 milieuzones in Duitsland. Het was een van de eerste zones die in 2008 als groene milieuzone werd gelanceerd. In 2019 werd een NOx-zone, ook wel bekend als een dieselverbodzone, toegevoegd. Voor de groene milieuzone heb je een groene milieusticker nodig. Voor de dieselzone is geen aparte sticker nodig - hoewel de invoering van de blauwe sticker nog wordt overwogen. In Duitsland nemen de dieselrijverboden door de hoge stikstofoxidewaarden voortdurend toe. Bovendien bestaat de E-sticker voor elektrische voertuigen in Duitsland op vrijwillige basis. Dit biedt verschillende voordelen in verschillende steden, zoals gratis parkeren en het gebruik van busbanen met een elektrisch voertuig.

Brussel

Sinds januari 2018 bestaat de Brusselse Milieuzone, die alle 19 gemeenten van het Brussels Gewest omvat. Over een oppervlakte van 161 km2 worden de rijverboden 365 dagen per jaar door zogenaamde ANPR-camera's permanent bewaakt. Net als in de andere milieuzones in België (Antwerpen en Gent) is registratie verplicht om boetes te voorkomen. Er is geen sticker en er hoeft niets op de voorruit te worden geplakt. De milieuzone wordt in het westen en noorden begrensd door de Europese weg E19 en in het oosten en zuiden door de E40. Beide wegen zijn uitgesloten, evenals diverse Park & Ride parkeerplaatsen bij de grens.

Wenen

De Weense milieuzone werd op 20.12.2013 aangenomen bij de 52e verordening van de gouverneur van Wenen. Het is een van de eerste milieuzones die in Oostenrijk zijn ingesteld en die op 01.07.2014 van start zijn gegaan. Naast Wenen zijn er nog andere milieuzones in Oostenrijk in de gebieden Burgenland, Neder-Oostenrijk, Opper-Oostenrijk, Stiermarken en Tirol. Om deze zones te betreden en te passeren heeft u altijd één van de zes milieustickers nodig, afhankelijk van de Europese norm. Dit geldt echter alleen voor voertuigen van categorie N (fiscale auto's, bestelwagens, vrachtwagens). Als de Oostenrijkse milieusticker niet beschikbaar is, kan deze tot 2.180 euro kosten.

Barcelona

De milieuzone van Barcelona strekt zich uit over 95 km2, binnen de ringweg (Rondas) van de B-10 en B-20. Het is een van de 7 zones in Spanje en is geldig van maandag tot en met vrijdag van 7 uur 's ochtends tot 20 uur 's avonds. In tegenstelling tot Madrid gaat Barcelona zijn eigen weg en heeft het de registratie met cameratoezicht ingevoerd. De nationale Distintivo Ambiental sticker is alleen geldig voor voertuigen die in Spanje zijn geregistreerd. Voor buitenlanders is een registratie gepland. Andere steden hebben nog steeds tijdelijke, d.w.z. van het weer afhankelijke milieuzones, evenals nul-emissiezones.

Kopenhagen

De milieuzone (Miljozone) Kopenhagen is de eerste van de in Denemarken ingestelde milieuzones. De milieuzone is in 2008 van start gegaan en gold aanvankelijk alleen voor in eigen land geregistreerde voertuigen. De milieuzone betreft vooral het centrum van Kopenhagen en de gemeente Frederiksberg. Om het commerciële verkeer/ferryverkeer van en naar Kopenhagen niet te veel te hinderen, loopt een doorvoerroute vanuit Noord-Havnen door de milieuzone. Naast Kopenhagen geldt de registratieplicht in Denemarken ook voor de milieuzones Aalborg, Aarhus en Odense. Een overtreding kan worden bestraft tot 1.700 euro.

Top milieustickers & registraties

Duitse milieusticker

De milieusticker werd op 01.03.2007 ingevoerd en is sinds 01.01.2008 verplicht in de Duitse lage-emissiezones voor alle auto's, vrachtwagens en bussen. De fijnstofsticker werd verdeeld in 3 verschillende kleuren, rood, geel en groen, afhankelijk van de EURO-klasse. Geleidelijk aan zijn de regels van de nu meer dan 80 zones strenger geworden, zodat in bijna alle Duitse steden alleen de toegang met de groene milieusticker is toegestaan. Als de sticker ontbreekt, wordt een boete van 80 € geheven. Sinds 2018 zijn er extra verbodszones voor het rijden op diesel toegevoegd, waardoor oudere diesels op bepaalde routes en in bepaalde gebieden worden uitgesloten. Hier volstaat de groene milieusticker niet meer. 

Meer informatie

Certificat qualité de l'Air

Op 01.07.2016 werd in Frankrijk een milieusticker met de aanduiding Certificat qualité de l'Air ingevoerd. Sinds juli 2017 moeten alle voertuigen, ook buitenlandse, die de Franse lage-emissiezones binnenkomen, voorzien zijn van een geldig Frans vignet, dat verplicht is voor elke voertuigcategorie. Het vignet kan worden onderverdeeld in 6 categorieën en kleuren, afhankelijk van het jaar van inschrijving, de energie-efficiëntie en de uitstoot van het voertuig. Het Certificat qualité de l'Air is geldig in alle vaste, permanent geldige milieuzones (ZFE/ZCR) en weergerelateerde tijdelijke zones (ZPA/ZPAd). Voor een ontbrekend vignet gelden boetes van 68 - 375 €.   

Meer informatie

Oostenrijkse milieusticker

In Oostenrijk is de milieusticker sinds 01.01.2015 verplicht voor alle vrachtwagens in de N1-N3-klasse. De milieusticker is verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren die staan voor de betreffende EURO-klasse.  De beschikbare kleuren van EURO 1 tot 6 zijn zwart, rood, geel, groen, blauw en violet. Op de sticker staan de laatste 6 cijfers van het chassisnummer, de voertuigklasse en het brandstoftype zijn gestempeld en er is ook een controlenummer in reliëf aangebracht. De sticker is geldig in de momenteel zes ingevoerde milieuzones: Wenen, Opper-Oostenrijk, Neder-Oostenrijk, Stiermarken, Tirol en Burgenland. Een overtreding van de milieustickerplicht kan worden bestraft met zware boetes tot 2.180 euro.

Meer informatie

Registratie Brussel

Vanaf 01.01.2018, zal een lage-emissie zone (LEZ) van toepassing zijn in Brussel voor alle 19 gemeenten in de regio, die tijdige voorafgaande registratie voor binnenkomst vereist. De Brusselse LEZ is 24 uur per dag, 7 dagen per week geldig, inclusief zondagen en feestdagen. De LEZ regelt de toegang voor het voertuig categorieën vrachtwagens van klasse N1, bussen van klasse M2, M3 en auto's van klasse M1. In 2022 en 2025 de toegangsrechten voor het invoeren van de LEZ zal verder worden aangescherpt. ANPR-camera's zullen worden gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de voorgeschreven regels. Voor elk niet-geregistreerd voertuig dat buiten Nederland en België is ingeschreven, wordt een boete van 150 - 350 € opgelegd.

Meer informatie

E-sticker

Op 25 september 2015 werd de Duitse wet ter bevordering van de elektrische mobiliteit aangenomen om elektrische en hybride voertuigen uit te rusten met extra voordelen. Hierdoor kunnen binnenlandse e-voertuigen (auto's die in Duitsland zijn geregistreerd) hun eigen speciale e-licentieplaat krijgen. Buitenlandse voertuigen (alle auto's die niet in Duitsland zijn geregistreerd) kunnen een E-sticker krijgen, zodat ook zij kunnen profiteren van de voordelen en privileges, zoals het rijden in milieu- en busbanen en gratis parkeren in Duitsland.

Meer informatie

Registratie Antwerpen + Gent

Het Vlaamse Gewest heeft twee lage-emissiezones (LEZ) geïntroduceerd, waarvoor een registratie voor elk voertuigtype vereist is voor binnenkomst. De stad Antwerpen aangewezen het hele stadscentrum en een deel van de Linkeroeverwijk als LEZ op 01.02.2017. Sinds 01.01.2020 is het hele stadscentrum van Gent een LEZ geworden en tegelijkertijd is er een algemene snelheidslimiet van 30 km/u ingesteld. ANPR-camera's worden gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de voorgeschreven regels, die 24 uur per dag, 7 dagen per week geldig zijn.  Een niet-geregistreerd voertuig krijgt een boete van 150 - 350 €.

Meer informatie

Registratie Denemarken

Een registratie in Denemarken is verplicht sinds 01 juli 2020 en wordt gebruikt om de milieuzones Aalborg, Aarhus, Kopenhagen en Odense in Denemarken te betreden. De camera's worden op talrijke plaatsen in de milieuzones geplaatst en scannen elk voertuig volledig automatisch. De nummerplaat wordt geregistreerd en vergeleken met een database. Als uit de vergelijking blijkt dat het voertuig niet had mogen worden bestuurd, moet een boete van maximaal € 1700 worden betaald. Dit geldt zowel voor in Denemarken als in het buitenland geregistreerde voertuigen.

Meer informatie


Green-Zones app

De Green Zones app helpt je om dingen bij te houden. Met meer dan 200 milieuzones in Europa heb je alles in één oogopslag. Waar zijn er rijverboden? Ben ik getroffen? Wanneer kan ik binnenrijden en wanneer niet? Wat voor boetes moet ik betalen? Zit mijn hotel in een lage-emissiezone? Waar kan ik nog met mijn oude auto naar binnen rijden? Hoe is de luchtkwaliteit in mijn stad? Dit alles en nog veel meer is te zien in de Green Zones app, gepersonaliseerd voor uw voertuig.

 

  • meer dan 200 milieuzones in Europa
  • Voorspellingen, waarschuwingen en toekomstige rijverboden
  • Adres zoeken en GPS-tracking
  • Luchtkwaliteit (CO2, PM10, NOx, O3) voor elke zone
  • Hoge resolutie en zoombare kaarten
  • Uitzonderingen, boetes, regels
  • Milieubadges en registraties
  • en nog veel meer

  Dit is Green-Zones®

   

  meer dan 165.600

   
   Klanten uit meer dan 40 landen 
   

  over 210.200

   
   Milieustickers & registraties verkocht 
   


  reeds 627.942

   
   Serviceverzoeken beantwoord  
   


  al 42.295.200 €

   
   we hebben onze klanten gered van boetes