Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Web, apps og dataservice Data om miljøzonerne

En miljøzones kort, regler og status for tilladt kørsel

Miljøzonekortene
På nettet eller i den gratis Green-Zones-app kan hver bruger ubegrænset se alle kort, se zonernes grænser og via zoomfunktionen se alle detaljer for den respektive miljøzone.

Miljøzonereglerne
Hver miljøzone i Europa har mere eller mindre komplekse regler for kørsel med de mange forskellige køretøjstyper såsom f.eks. personbiler, busser, lastbiler, campingkøretøjer, veteranbiler, handicapkøretøjer, lejebiler, etc.
Derudover er der regler for zonens gyldighed, såsom ugedag og tidspunkt for kørselsbegrænsningerne samt regler vedrørende helligdage og særlige dispensationer.
Dertil kommer fremtidige eller planlagte ændringer af zonernes areal, ændringer af krav for kørsel i zonerne på kortere eller længere sigt, ændringer af generelle eller specielle kørselsforbud for udvalgte køretøjstyper og køretøjskategorier samt ændringer af de forskellige bødestørrelser ved overtrædelse af reglerne. Reglerne for personbiler og lette køretøjer kan ses i Green-Zones-appen.  Reglerne for busser, lastbiler og øvrige køretøjsflåder kan ses i Green-Zones Flåde-appen.

Kørselsstatus i en miljøzone
Det er et køretøjs egenskaber (i visse tilfælde over 20 forskellige egenskaber), der afgør, om et køretøj må køre i en zone. Disse egenskaber kan også føre til dispensationer. I alle tilfælde kan lokale myndigheder midlertidigt eller permanent, og med eller uden forvarsel, regulere kørsel og udstede kørselsforbud for udvalgte køretøjer på grund af vejrforhold og mængden af finstøv, kvælstofoxid, svovloxid og ozon i luften.

På nettet kan brugere ikke se den aktuelle kørselsstatus - hverken i realtid eller for den kommende dag. Disse informationer kan kun ses i Green-Zones-appen (for personbiler og lette køretøjer) eller i Green-Zones Fleet-appen (for busser/lastbiler).