Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Services til køretøjsflåder Turisme- og busselskaber

Busselskaber, udbydere af grupperejser, rejseportaler og disses fagorganisationer

Busselskaber, udbydere af grupperejser, grupperejseportaler samt disses fagorganisationer har, ud over information om miljøzoner og miljømærkater, som regel også brug for yderligere informationer om udnyttelse af ledige kapaciteter, om busudlejningsfirmaer og busfabrikanter, om udbydere af fritids- og oplevelsesaktiviteter, om internetagenturer, om hotel- og restaurationsbranchen samt om mange andre brancher og tjenesteudbydere, som er en nødvendig del af alt, hvad der har med turisme at gøre.

Derfor giver Green-Zones i det følgende en oversigt over forskellige partnere og organisationer, med hvem man har indgået aftale med om udveksling af netop denne slags informationer.
Dermed kan busselskaber, udbydere af grupperejser samt specialiserede udbyder af pakkeløsninger på denne måde oprette en direkte kontakt med en respektiv organisation og dermed få et hurtigt og grundigt overblik over, og adgang til, nødvendige produkter og tjenesteydelser.

Der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer e.V. - Landsorganisationen for tyske busselskaber (bdo) er den førende brancheorganisation for den tyske busbranche, og organisationen repræsenterer private og mellemstore virksomheder fra persontrafik-, busturisme-, og fjernrejsebrancherne over for politik og i offentligheden.

RDA Internationaler Bustouristik Verband e.V. - RDA’s vigtigste politiske mål er fremme af miljøvenlig, moderne bus- og grupperejseturisme. Via aktivt lobbyarbejde og tætte kontakter til beslutningstagere fra politik og erhvervsliv på nationalt og internationalt niveau repræsenterer RDA den internationale bus- og grupperejsebranches interesser.

Internationaler Verband der Paketer - VPR er en sammenslutning af 118 firmaer fra turistbranchen, herunder større firmaer inden for pakkerejser og services relateret til bus- og grupperejser, og organisationens mål er at styrke, og styrke salget, af grupperejser og enkeltrejser Forbundets medlemmer udgøres hovedsageligt af pakkerejseudbydere.

EACT European Alliance for Coach Tourism - Formålet med dette europæiske forbund er at styrke bussektorens politiske arbejde på europæisk niveau, at forhindre og kontrollere skattemæssige, administrative og diskriminerende byrder og tiltag, der direkte vedrører busturismen, samt at forbedre busbranchens image i medierne.