Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Services til køretøjsflåder Speditionsfirmaer og organisationer

Speditionsfirmaer, fragtudbydere og disses regionale og nationale organisationer

Speditionsfirmaer, busselskaber, kurértjenester, firmaer med større køretøjsflåder samt de dertil knyttede organisationer, der benytter sig af de europæiske veje, har, ud over information om miljøzoner og miljømærkater, som regel også brug for præcise kort over miljøzoner samt pålidelige informationer om en miljøzones aktuelle kørselsforbud.
De vejrafhængige miljøzoner, som indføres i stadigt flere lande, medfører en stor risiko for speditionsfirmaer. Truslen udgøres både af høje bødestraffe og af et komplet, eller længerevarende, kørselsforbud, hvis vejrforholdene ikke ændrer sig.

Derfor giver Green-Zones i det følgende en oversigt til de forskellige udbydere af fragtopgaver over dertil egnede partnere, med hvem man har indgået aftale med om udveksling af informationer, så de største risici kan undgås. En vigtig detalje er, at disse partnere får realtidsinformationer om kørselsforbud i miljøzonerne, og at man har indgået brugeraftaler med Green-Zones’ flåde-app, så risikoen for, at speditørens fragt ikke når frem til målet, i videst mulige udstrækning elimineres.

Det tyske Forbund for Kurér-eksprespostfirmaer, BdKEP, arbejder for en harmonisering af logistikbranchen. Reglerne for køre/hvile- og arbejdstider bør være ens for alle i Europa. BdKEP arbejder for en diskrimineringsfri omgang med små og mellemstore kurér-, ekspres- og postfirmaer i et marked, der bliver stadigt mere sammensat og digitaliseret. Til det formål fremmer forbundet en indførelse af åbne standarder såsom firmauafhængige pakkefølgenumre, standardiserede etiketter og dataudvekslingsformater.

Desuden er BdKEP en tværgående udvikingsplatform for nye fysiske og digitale kurér-eksprespostservices, og forbundet tilbyder sine medlemmer både indkøbs- og medlemsfordelstilbud til attraktive betingelser, som alle bliver udviklet centralt og direkte mellem forbundet og forskellige fabrikanter og leverandører.