Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Services til køretøjsflåder Software til flådestyring

Softwareløsninger til flådestyring i køretøjet og til disponenter

Europæiske speditionsfirmaer, busselskaber, kurértjenester samt firmaer med større køretøjsflåder har, ud over information om miljøzoner og miljømærkater, som regel brug for flådestyring. Dette kan ske i form af forskellige hardwarekomponenter i køretøjets styrehus, som styres af en decentral eller central softwareløsning og/eller en flådestyring, som kommunikerer med en server i firmaets hovedkontor.
Via firmaets flådestyring kan næsten samtlige aspekter af en effektiv udnyttelse af køretøjet vises. Dette kan være visning af rute, visning af reparations- og serviceintervaller, en elektronisk kørebog, registrering af strækninger med afgift samt styring af de dermed forbundne udgifter, styring af køre-/hviletider, en styring af udgifter til brændstof, service eller reparationer og meget mere.

Derfor giver Green-Zones i det følgende en oversigt over dertil egnede partnere, med hvem man har indgået aftale med om udveksling af informationer vedrørende komplette løsninger til flådestyring. Softwaren til disse løsninger indeholder informationer om dieselforbudszoner og de stadigt flere miljøzoner samt de dertil hørende kort og regler.

Yderligere informationer følger snarest.