Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Services til køretøjsflåder Fragtbørser og -formidlere

Fragtbørser, fragtudbydere og onlineformidlere af fragtkapaciteter

Fragtbørser, fragtudbydere og onlineformidlere af fragtkapaciteter giver speditionsfirmaer og andre transportvirksomheder på Europas vejnet mulighed for en optimal udnyttelse af deres transportkapaciteter.
De muligheder, der findes på markedet, bliver konstant mere alsidige, og konstant mere digitaliserede. Fragtformidlingsportaler, fragtbørser og specialiserede udbydere og formidlere af restkapaciteter positionerer sig på internettet, og de udbyder tjenesteydelser til, på den ene side speditionsfirmaerne, og på den anden side udbydere af fragtopgaver.
De speditionsfirmaer, der arbejder sammen med fragtbørser og -formidlere, har mulighed for at få informationer om miljøzoner, dieselforbudszoner og miljømærkater i Europa via fragtbørsernes og -formidlernes portaler. Udbydere af fragtopgaver får dermed en forhøjet sikkerhed for, at forsendelserne når frem til målet på rette tidspunkt og ikke pludseligt stoppes ved grænsen til en midlertidigt aktiveret miljøzone.

Derfor giver Green-Zones i det følgende en oversigt over partnere inden for kategorierne fragtbørser, markedspladser for fragtformidling samt andre formidlere af fragtopgaver, som man har indgået en aftale med om udveksling af passende realtidsinformationer.