Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Services til køretøjsflåder Fleet-App Problemløsning i form af fleet-app

Løsningen på problemerne for køretøjsflåder i Europas dieselforbudszoner og miljøzoner

Zoombare kort
Liste over zonerne

Den nye Green-Zones flåde-app til lastbil-, bus- og tjenestebilsflåder hjælper speditionsfirmaer, busselskaber og andre firmaer med en større køretøjsflåde med at klare udfordringerne relateret til regler og grænser for de europæiske miljøzoner og med at undgå høje bødestraffe. Desuden hjælper appen med ruteplanlægning for din køretøjsflåde ved hjælp af muligheder for kørsel i delvist spærrede zoner.
Fleet-Appens funktioner baserer sig på en afbildning af de europæiske miljøzoners præcise grænser som polygon i et ensartet KML-format. Kortene er interaktive og zoombare, og de har en detaljeringsgrad, der går helt ned til enhver vej, der krydser en miljøzone.

Til venstre: Oversigt over forhåndenværende miljømærkater pr. køretøj i køretøjsflåden - Til højre: Zoner i Europa, hvor hvert enkelt køretøj må køre, vist i realtid

For hver miljøzone oplistes netop de nationale og lokale regler, der er af relevans for et givent køretøjs type og EURO-kategori. Ud fra sammenhængen mellem de nationale og lokale regler, miljøzonekortene samt det respektive køretøjs type vises der i realtid en status over eventuelle kørselsforbud, der er relevant for et hvert, udvalgt køretøj i køretøjsflåden. Resultatet vises som en zone (prik) markeret med farve, og hvis køretøjet må køre i zonen er farven grøn, og hvis ikke er farven rød. Desuden kan der vises yderligere en farve (orange), der viser, at kørsel i zonen stadig er tilladt, men at der kan komme et kørselsforbud den følgende dag eller inden for kort tid.

Tilladt kørsel

Grundlaget for disse realtidsnotifikationer og prognoser for den kommende dag udgøres af en daglig opdatering af statusmeddelelser fra lokale miljømyndigheder i de forskellige, europæiske miljøzoner, og dermed kender man også til kørselsreglerne for den følgende dag eller til midlertidige kørselsforbud den kommende dag i en given miljøzone.

Desuden kan man i Fleet-Appen let og enkelt bestille samtlige europæiske miljømærkater, hvilket gør det nemt og effektivt at bestille miljømærkater til hele køretøjsflåden.

Green-Zones flåde-appen til Android og iOS kan bruges på smartphone og tablet. Den kan fås på 9 sprog og kan bruges til at administrere op mod 750 køretøjer med installering på op til 250 enheder.

Her får du en detaljeret oversigt over alle Green-Zones flåde-appens enkelte funktioner. Her kan du finde informationer om fleet-appens pakkeløsninger og priser.
Du kan få en sammenfatning over fleet-appens vigtigste fakta i vores fleet-app-flyer.