Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Services til køretøjsflåder Fleet-App Køretøjsflåders risici

Køretøjsflåders risici i Europas dieselforbudszoner og miljøzoner

Dieselforbudszoner og miljøzoner er en ny risiko for køretøjsflåder
Kravene til logistik- og erhvervstrafikken samt til turistbus- og rutetrafikken i Europa bliver konstant større. Hvornår og hvor i hvilke byer indføres der hvilken slags miljøzoner i Europa, og hvilke regler skal man være opmærksom på, hvis man skal køre ind i en miljøzone?
Selvom han kender til alle regler og har en passende miljømærkat, kan en chauffør ikke være sikker på, at han må køre ind i miljøzonen. Vejrafhængige indskærpelser af indkørsels- og gennemkørselsreglerne gør det i stadigt flere lande næsten umuligt af lave en sikker ruteplanlægning, og det gælder på stadigt flere motorveje i Europa.
Dette betyder i sidste ende, at bestemte typer af miljøzoner udgør en næsten komplet uberegnelig risiko for, om, og hvornår, man kan nå til rejsens mål.
Derfor har Green-Zones udformet en løsning på problemet til køretøjsflåder, og den kan fås i tre forskellige pakker.

Speditionsfirmaer og kurerbilers risici
Ikke-planlagte forsinkelser eller daglange kørselsforbud grundet en midlertidig miljøzone kan udgøre en enorm risiko for speditionsfirmaer og kurerbiler, da man kan risikere meget høje bødestraffe, samt at den videre kørsel kan forsinkes på ubestemt tid afhængigt af vejret.
Hvis man ikke overholder reglerne kan man desuden risikere meget drastiske straffe såsom beslaglæggelse af køretøjet og andre ubehagelige konsekvenser såsom bortfald af lastens forsikring eller tab af et kundeforhold, der er bygget op gennem mange år.

Rutebiler og busselskabers risici
Også internationale rutebiler eller busselskaber relateret til pakkerejser oplever en stadigt større udfordring med det tiltagende antal miljøzoner i byer, kommuner og på motorveje.
Dette sker især, hvis rejsegrupper ikke kan nå frem til hotellet i tide - eller måske slet ikke kan komme til hotellet - hvilket kan føre til en helt ny type klager og erstatningskrav over for rejsearrangøren.