Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Miljøzoner Ungarns Budapest Észak–Pest
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

Miljøzone Budapest Észak–Pest - Ungarn

Miljøzonen Budapest Észak–Pest er en fast afgrænset del af byen Budapest, og den befinder sig på venstre side af Donau og i byens nordlige del.
Budapest er Ungarns hovedstad, og den er samtidigt landets største by. Med over 1,8 millioner indbyggere og et areal på 525,13 km² er Budapest den tiendestørste by i Den Europæiske Union.

Byen Budapest deles i to dele af floden Donau. Det bakkede Buda-område forbindes med det flade Pest af den berømte Kædebro fra 1800-tallet samt af yderligere 7 store broer, hvoraf visse broer førergamle sporvognslinjer over floden. I dag har Budapest et af verdens største sporvognssystemer.

Budapests forvaltning er delt op i 23 distrikter samt 17 miljøzoner. 15 af de 17 miljøzoner dækker hver sin del af byen; To af miljøzonerne gælder samlet for hele byen. Dette er byerne Budapest By (Vinter) og Budapest By (midlertidig).

Miljøzonen Budapest Észak–Pest er én af 15 permanente zoner i byen, hvis regler grundlæggende foreskriver en begrænsning af køretøjers vægt og EURO-norm.

Du kan få flere informationer ved at klikke på kortet til venstre. Hvilke kørselsforbud, der gælder for hvilken type køretøj og på hvilket tidspunkt af døgnet og ugen i de forskellige miljøzoner, kan du se i den nedenstående tabel eller ved at benytte vores Green-Zones-app

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Budapest Észak–Pest - Ungarns
Miljøzonen er indført den:
01.01.2008
Miljøzonens type:
Permanent gyldig, 00.00-24.00
Bødestraf:
97 €
Område/grænser for miljøzonen:
Zonen i bydelen Észak-Pest afgrænses mod øst af Donau-floden, hovedvejene Árpád–híd, Róbert Károly körút, Hungária körút, Kerepesi út, Veres Péter út, Szabadföld út samt af bygrænsen.
Zonens regler gælder ikke på motorvejene M0 og M3 (mellem Hungária körút og bygrænsen) samt på hovedvejene Árpád híd og Róbert Károly körút.
I store dele af miljøzonen gælder reglerne ikke for de lokale beboere. De er ikke berørt af reglerne for tilladt kørsel i zonen.