Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Miljøzoner Ungarns Budapest by (midlertidig)
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

Miljøzone Budapest By (midlertidig) - Ungarn

Miljøzonen Budapest By (midlertidig) gælder i hele byområdet, men kun hvis grænseniveauerne for skadelige stoffer i luften overskrides
Budapest er Ungarns hovedstad, og den er samtidigt landets største by. Med over 1,8 millioner indbyggere og et areal på 525,13 km² er Budapest den tiendestørste by i Den Europæiske Union.

5-Budapest er takket være de mange termiske kilder den eneste millionby i Europa, der også er en kurby. Budapest anses desuden som værende en af de smukkeste byer i Østeuropa. De enestående jugendstil-bygninger, den blå Donau, de termiske kilder og traditionen med de såkaldte kaffehuse: Den ungarske hovedstad sammenlignes ofte med Paris. Budapest er landets politiske, økonomiske og kulturelle centrum. Omkring en femtedel af Ungarns ti millioner indbyggere bor i byen.

Budapests forvaltning er delt op i 23 distrikter samt 17 miljøzoner. 15 af de 17 miljøzoner dækker hver sin del af byen; To af miljøzonerne gælder samlet for hele byen. Dette er byerne Budapest By (Vinter) og Budapest By (midlertidig).

Miljøzonen Budapest By (midlertidig) er en midlertidig miljøzone, der på ethvert tidspunkt kan træde i kraft og gælde for hele byen. Zonen indføres ved dårlige vejrforhold, f.eks. når vejrforhold fører til forhøjede niveauer af kvælstofoxider, finstøv eller ozon. Hvilke køretøjer, der så må køre ind, og hvornår, kan du se i Green-Zones-appen.

Du kan få flere informationer ved at klikke på kortet til venstre. Hvilke kørselsforbud, der gælder for hvilken type køretøj og på hvilket tidspunkt af døgnet og ugen i de forskellige miljøzoner, kan du se i den nedenstående tabel eller ved at benytte vores Green-Zones-app

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Budapest by (midlertidig) - Ungarns
Miljøzonen er indført den:
01.10.2019
Miljøzonens type:
Luftbeskyttelseszone afhængigt af vejrforhold, aktiveres hvis grænsen for skadelige stoffer i luften overskrides (f.eks. > 50 µg/m³ finstøv eller NOx i tidsrummet 06.00-22.00).
Ved overskridelse af grænser for ozonniveauer i tidsrummet 10.00-18.00.
Bødestraf:
475 €
Område/grænser for miljøzonen:
Den midlertidige zone Budapest by (midlertidig) aktiveres ved dårlig luftkvalitet (smog) og gælder i hele byen med undtagelse af følgende transitruter:
M0, Budapest közigazgatási határa-Nagykovácsi út-Szépjuhászné útja-Budakeszi út-Budapest közigazgatási határa, továbbá Budapest közigazgatási határa-Nagykovácsi út-Nagyrét utca-Máriaremetei út-Hidegkúti út-Budapest közigazgatási határa.