Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Miljøzoner Tjekkiet Registrering til Tjekkiet

Bestilling af en registrering til LEZ Prag 1 og Prag 2 (rød/blå zone)

Udsnit af en tilladelse til miljøzonen Prag 2 (blå zone) til lastbiler <6 t

Her kan du ansøge om en registrering til kørsel i de tjekkiske miljøzoner Prag 1 eller Prag 2 med lastbiler af typen N2 og N3 (Prag 1 > 3,5 t, Prag 2 > 6 t), hvis det kan bevises, at køretøjet som minimum lever op til EURO-kategori 4. Lastbiler fra EURO-kategori 0-3 kan ikke registreres, og må under ingen omstændigheder køre i ind i LEZ’en (Low Emission Zonen). Busser fra EURO-kategori 4-6 kan på nuværende tidspunkt kun foretage en registrering (for Prag 1) via et hotel. På et senere tidspunkt vil Green-Zones tilbyde en direkte registreringsservice. I miljøzonen Prag 2 kan busser parkere på særlige parkeringspladser mod gebyr.

De tjekkiske myndigheder planlægger ingen automatiseret registrering eller automatisk kørselstilladelse til lastbiler.
Via formularsystemet kan man indsende ansøgningerne med alle de nødvendige informationer. Hvis man afhenter tilladelsen personligt på stedet (gratis), skal tvivlsspørgsmål besvares på tjekkisk til en repræsentant fra myndighederne.
Køretøjets rute gennem zonen til destinationen foreskrives helt eller delvist på tilladelsen til ansøgeren på det lokale sprog. Ansøgningskontoret har kun åbent få timer om ugen

Derfor tilbyder Green-Zones en manuel registreringsservice til sine kunder på baggrund af data i den følgende formular. Green-Zones fremskaffer på denne måde en kørselstilladelse, der er udstedt personligt af de lokale myndigheder. Alt afhængig af ansøgningsvariant tildeles en tidsmæssig begrænset kørselstilladelse til 8 kalenderdage eller 365 kalenderdage. Den tilladelse, som Green-Zones fremskaffer, gælder altid kun til et køretøj.

Registreringen/REG-Certificate
Tilladelsen tilsendes selskabet elektronisk sammen med det violette registreringscertifikat (REG-Certificate) til tjekkiske miljøzoner, som Green-Zones har udviklet.
Det violette, tjekkiske REG-Certificate giver med sine informationer selskabet et overblik over, til hvilken nummerplade, hvilket tidsrum og hvilken miljøzone, den lovpligtige registrering er udført til, og at der eksisterer en dertil hørende kørselstilladelse. Green-Zones’ REG-Certificate er dog ingen officiel miljømærkat.

Ansøgningsfrister og priser
Green-Zones opkræver et registreringsgebyr på 489 euro (til 8 dages tilladelse) eller 749 euro (til 365 dages tilladelse) for en registrering til LEZ Prag 1 eller Prag 2.
Disse priser grunder blandt andet i, at ansøgning skal afsendes på det lokale sprog, at det kræver personlig kommunikation med myndighederne på stedet, samt at tilladelsen hentes i ministeriet af en medarbejder fra Green-Zones.
Alle priser er ekskl. moms.

En ansøgning skal sendes til Green-Zones minimum en måned før den første planlagte kørsel ind i zonen, fordi de tjekkiske myndigheder har en sagsbehandlingstid på 4 uger. Til ansøgere, der ikke kan overholde den nævnte frist, tilbyder Green-Zones en personlig registreringsservice i Prag. En overdragelse kan kun ske til lastbiler. Ikke til busser, ikke til personbiler.

  • Der tillægges et ekspresgebyr på 390 euro for alle ansøgninger, som Green-Zones modtager 20-30 kalenderdage før den første planlagte kørsel i zonen med ansøgerens køretøj.
  • Der tillægges et ekspresgebyr på 590 euro for alle ansøgninger, som Green-Zones modtager 10-19 kalenderdage før den første planlagte kørsel i zonen med ansøgerens køretøj.
  • Ved ansøgninger, der indleveres til Green-Zones under 10 kalenderdage før den første planlagte kørsel ind i zonen, kan der efter ønske findes en individuel løsning og pris. Der kan ikke gives en garanti for, at kørselstilladelsen ankommer rettidigt.

Flere bestillinger til det samme tidsrum (kun for lastbiler)
Der skal udfyldes en bestillingsformular til hvert køretøj (hver nummerplade). Det gælder også for anhængere, hvis disse har egen nummerplade. De nævnte priser for registrering gælder pr. nummerplade. Send os venligst en mail, hvis du ønsker at bestille registrering til mere end 10 køretøjer/nummerplader til det samme tidsrum og med den samme destination. Så skal vi nok udføre registreringen, så du ikke behøver at udfylde flere bestillingsformularer.

En formular til køb af registrering via Green-Zones kan du få hér.