Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

Miljøzone Geneve - Schweiz

Genevi i Schweiz er både en kommune og samtidigt hovedstad i kantonen af samme navn, som ligger i den sydvestlige ende af Schweiz (Romandie) ved Genevesøen. Geneve har over 200.000 indbyggere fordelt på 15,9 km², og byen befinder sig i metropolregionen Geneve-Lausanne, som samlet har 1,2 mio. indbyggere.
Næstefter New York City er Geneve den by i verden, hvor flest FN-organisationer hører hjemme, og hele 175 stater har diplomatiske repræsentationer i byen.
Geneve er opdelt i 4 bydele: Cité, Plainpalais, Eaux-Vives og Petit-Saconnex. Alle bydele er delt op i samlet 16 enkelte kvarterer.

Kantonen Geneve har udgivet en ny nødplan til perioder med høj luftforurening, og i denne plan nævnes også kørselsforbud. Miljøzone Geneve træder i kraft den 15.01.2020, og den er en midlertidig miljøzone, som stiller meget høje krav til luftkvaliteten. Der vil dog være en glidende overgang indtil 31.03.2020.

Hvis den midlertidige miljøzone aktiveres, betyder det, at der kan blive indført kørselsforbud, hvis niveauet er kvælstofoxider, finstøv og ozon bliver for højt, eller hvis det forudses, at grænseværdierne vil blive overskredet.

I sådanne tilfælde må der kun køre køretøjer, der har den Stick’Air-miljømærkat (”Macaron”), som Kanton Geneve sælger uden profit. Mærkaten findes i 6 forskellige kategorier, og disse minder meget om den franske Crit’Air-miljømærkat, som også er gyldig i Geneve. Området dækker hele Geneve by og en del af de omkringliggende kommuner Carouge, Cologny, Lancy og Vernier.
Hvis der konstateret høj luftforurening, og hvis forureningen forværres, vil byens myndigheder indføre trinvise forbud - som det også er tilfældet i Frankrig - for de forskellige Stick’Air-miljømærkatkategorier. I sidste ende vil der kun være tilladt kørsel med meget rene køretøjer i byen. Når de skærpede kørselsforbud aktiveres, kan man gratis køre med den offentlige trafik i hele kantonen.

Du kan få flere informationer ved at klikke på kortet til venstre. Hvilke kørselsforbud, der gælder for hvilken type køretøj og på hvilket tidspunkt af døgnet og ugen i de forskellige miljøzoner, kan du se i den nedenstående tabel eller ved at benytte vores Green-Zones-app

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Geneve - Schweiz
Miljøzonen er indført den:
15.01.2020
Miljøzonens type:
Luftbeskyttelseszone afhængigt af vejrforhold, aktiveres hvis grænsen for skadelige stoffer i luften overskrides (f.eks. > 50 µg/m³ finstøv) Mandag - søndag i tidsrummet 06:00 - 22:00.
Bødestraf:
455 €
Område/grænser for miljøzonen:
Miljøzonens areal dækker Geneve by samt dele af de omkringliggende kommuner Carouge, Cologny, Lancy og Vernier.

Yderligere informationer på fransk: air.ge.ch