Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Miljøzoner Sverige Helsinborg
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

Miljøzone Helsinborg - Sverige

Byen Helsingborg ligger på Sveriges sydvestkyst i Skåne, i Skåne län, og byen har ca. 126.000 indbyggere.
Den 38 km² store by har landets næststørste havn. På grund af dens beliggenhed på Øresunds østlige side, over for Danmark, har byen en strategisk god beliggenhed, hvad handel angår.

Miljøzonen trådte i kraft allerede den 01.01.1996. Miljøzonen afgrænses mod nord af Hälsovägen, mod syd af Bryggaregatan, Sturzen Beckers og Kristinegatan. Mod vest afgrænses miljøzonen af Kajpromenaden, Järnvägsgatan og Malmöleden og mod øst af Stenbocksgatan og Södra Stenbocksgatan.

Du kan få flere informationer ved at klikke på kortet til venstre. Hvilke kørselsforbud, der gælder for hvilken type køretøj og på hvilket tidspunkt af døgnet og ugen i de forskellige miljøzoner, kan du se i den nedenstående tabel eller ved at benytte vores Green-Zones-app

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Helsinborg- Sverige
Miljøzonen er indført den:
01.01.1996
Miljøzonens type:
Permanent gyldig, 00.00-24.00
Bødestraf:
100 €
Område/grænser for miljøzonen:
Miljøzonen afgrænses mod nord af Hälsovägen, mod syd af Bryggaregatan/Sturzen Beckers Gatan/Kristinegatan. Mod vest afgrænses miljøzonen af Kajpromenaden/Järnvägsgatan/Malmöleden og mod øst af Stenbocksgatan/Södra Stenbocksgatan.