Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Miljøzoner Sverige Gøteborg
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

Miljøzone Gøteborg - Sverige

Gøteborg er Sveriges næststørste by. Den dækker et areal på 447,8 km² og har mere end en halv million indbyggere. Takket være sin beliggenhed ved vestkysten af den svenske region Västra Götaland er byen et vigtigt trafikalt knudepunkt mellem byerne Stockholm, Oslo og København.

Gøteborg har et gunstigt klima, og fordi byens havn er isfri og beliggende ved udmundingen af Göta älv er den af stor betydning for sværindustri og skibstrafik.

Byen er opdelt i ti bydele. Miljøzone Gøteborg trådte allerede i kraft den 01.01.1996, og den blev udvidet den 01. april 2007.

Du kan få flere informationer ved at klikke på kortet til venstre. Hvilke kørselsforbud, der gælder for hvilken type køretøj og på hvilket tidspunkt af døgnet og ugen i de forskellige miljøzoner, kan du se i den nedenstående tabel eller ved at benytte vores Green-Zones-app

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Göteborg - Sverige
Miljøzonen er indført den:
01.01.1996
Miljøzonens type:
Permanent gyldig, 00.00-24.00
Bødestraf:
100 €
Område/grænser for miljøzonen:
Miljøzonen omfatter hverken Lundbyleden/Lundbytunneln (E6.21) eller Oscarsleden/Götaleden. Den omfatter heller ikke den gennemgående trafik mellem Oscarsleden/Götaleden og havneterminalerne for færgen til Danmark/Tyskland eller den genemgående trafik mellem Lundbyleden/Lundbytunneln (E6.21) og færgen i Frihamnen.