Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Miljømærkater Tysk miljømærkat

Siden 2008 – Den tyske miljømærkat/finstøvmærkat

På nuværende tidspunkt er der indført finstøv-miljøzoner i 61 byer og regioner i Tyskland. Dette gælder bl.a. i Ruhr-distriktet, hvor der befinder sig 10 storbyer og kommuner.  For at kunne køre ind i disse zoner kræves der en grøn miljømærkat, som kan gives til køretøjer fra og med emissionsklasse/EURO-kategori 4. Alle køretøjstyper, undtagen lette køretøjer (knallerter, motorcykler, quads, etc.), skal have en miljømærkat.

Udover finstøvkoncentrationerne er NOx-koncentrationerne i 37 tyske byer også for høje. Derfor er der allerede nu indført dieselforbudszoner i mange tyske byer, og her gælder meget forskellige regler.
Dieselforbuddet gælder stort set alle dieselkøretøjer uanset køretøjstype, som ikke kan leve op til de respektive EURO-normer. Køretøjer med benzinmotor kan dog også blive berørt i enkelte dieselforbudszoner.

En tysk, grøn miljømærkat skal - i modsætning til en afgiftsmærkat - kun anskaffes én gang. Den er gyldig så længe, køretøjets nummerplade ikke udskiftes.
Miljøzonerne i Tyskland overvåges af politiet samt kommunalt vagter. Hvis reglerne overtrædes, udskrives der en bøde på 80 Euro plus administrationsgebyr.
Af politiske årsager er der endnu ikke indført en tysk blå mærkat til mærkning af køretøjer med lav NOx-udledning i dieselforbudszoner, og derfor kontrollerer politiet i specielle og normale færdselskontroller, om dieselkøretøjerne hører til EURO-kategori 6 eller lavere, og dermed ikke må køre i zonen.

Zoombare kort over alle miljøzoner og deres grænser kan findes sammen med detaljerede informationer vedrørende de enkelte køretøjstyper, EURO-kategorier, ugedage, klokkeslæt, særregler og undtagelser på www.umwelt-plakette.de eller www.Green-Zones-App.eu

Her kan du bestille en tysk miljømærkat til grønne miljøzoner i Tyskland