Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Siden 2008 – Den tyske miljømærkat/finstøvmærkat

Den 01.01.2008 indførtes de første miljøzoner i Tyskland, som skulle begrænse udledningen af finstøv. Efterhånden er der blevet oprettet zoner i over 50 byer og kommuner, hvor der nu kun må køres med en grøn miljømærkat. Den tyske miljømærkat, der på tysk hedder Umweltplakette, kaldes også for finstøvmærkaten, Feinstaubplakette, og er obligatorisk for alle 2-akslede og fleraklsede køretøjer, hvis disse skal indføres i en tysk miljøzone.
En tysk miljømærkat kan gives til et køretøj, hvis dette enten tilhører EURO 4-klassen, eller hvis det tilhører EURO 3-klassen, og derudover har et partikelfilter, der samtidigt er anført i registreringsattesten.

Miljømærkaten fandtes oprindeligt også i farven rød til EURO-klasse 2 og gul til EURO-klasse 3, men køretøjer med gul eller rød Umweltplakette (for det meste dieselkøretøjer) må nu ikke længere køre ind i miljøzonerne. Af denne grund kaldes miljøzonerne i Tyskland snart også for ”Grønne miljøzoner” (Grüne Umweltzonen). Inden for de næste år er det desuden også planlagt at indføre en blå kvælstofoxidmærkat, der giver tilladelse til at køre ind i ”blå miljøzoner”. De blå miljøzoner bliver sandsynligvis indført som mindre zoner inden for de grønne miljøzoner.

Efter den 01.02.2009 kontrolleres også stillestående biler i miljøzonerne. Det betyder, at bøden på 80 euro ikke blot gives til biler, der kører ind i en miljøzone uden gyldig mærkat, men også til biler, der er parkeret i zonerne.

Her kan du bestille en tysk miljømærkat til grønne miljøzoner i Tyskland