Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Fra 2017/2018? - Tysk blå miljømærkat

Indførelsen af den blå miljømærkat blev den 07.10.2016 i første omgang standset af et flertal af de 16 trafikministre fra delstaterne.
Ifølge ministrene er ordningen om den blå miljømærkat endnu ikke klar til at blive gennemført. Miljømærkaten forbliver dog på politikernes dagsorden.

Den tyske forbundstrafikminister, Alexandra Dobrindt, har dog hele tiden været imod disse planer, og han er af den holdning, at det ville give en større virkning, hvis man i første omgang koncentrerede sig om de køretøjer, der konstant befinder sig i bytrafikken, det vil sige busser, taxaer og myndighedernes køretøjer.
Departementschef Flasbarth står dog under alle omstændigheder fast ved, at spørgsmålet om kvælstofilter i byens luft også er et spørgsmål om helbredet hos beboerne i bykernerne, og at det derfor stadig er nødvendigt at gennemføre en form for regulering. Ifølge en undersøgelse er mindst 400.000 mennesker i Tyskland direkte udsat for udledninger af kvælstofilter, fordi de bor ved veje med kraftig trafik. Desuden overskrides grænseværdierne for kvælstofdioxid stadigvæk i omkring 80 tyske byer.