Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Fra 2019/2020 – Den tjekkiske emissionsmærkat

Fra 2019/2020 er emissionsmærkaten ”Emisni-Plaketa” indført i Tjekkiet. Emissionsmærkaten er lovpligtig for personbiler, lastbiler, busser og motorcykler.
Fra og med denne dato kan alle tjekkiske byer oprette såkaldte lavemissionszoner, altså miljøzoner, ligesom hovedstaden Prag allerede har gjort det.
Oprettelsen af lavemissionszoner sker på baggrund af § 14 i lov nr. 201/2012, der omhandler beskyttelsen af ren luft, samt på baggrund af regeringsforordning nr. 56/2013, der regulerer klassificering af vejkøretøjer i forskellige emissionskategorier med en dertil hørende farve på emissionsmærkaten.
Man går grundlæggende ud fra, at køretøjer i emissionklassen EURO 3 (gul mærkat) kun må køre ind i miljøzonerne indtil den 31.12.2020, hvilket allerede er den gældende tidsplan i hovedstaden Prag. Efter den 01.01.2022 vil det i vid udstrækning kun være den grønne emissionsmærkat, der er tilladt i størstedelen af landet. I alle tilfælde er det op til de enkelte byer at beslutte, om der skal gælde et kørselsforbud for køretøjer med gul emissionsmærkat.

Det er de enkelte kommuner i Tjekkiet, der kan lovgive omkring oprettelsen af lavemissionszoner på deres eget territorium. De konkrete betingelser for en miljøzone lægger kommunerne fast i en alment gældende forordning, hvor man definerer størrelsen på lavemissionszonen, og lægger grænserne fast.
Miljøzonerne er afmærket med skilte, der viser et indkørselsforbud samtidigt med, at de viser hvilke emissionsmærkater der gerne må køre ind i zonen. Det er ligeledes markeret med skilte, når man forlader en lavemissionszone.
Hvis et køretøj kører ind i en miljøzone uden en emissionsmærkat, overtræder man reglen om emissionsmærkater, og hvis bliver man kontrolleret af politiet udskrives i så fald en bøde på 1.500-2.500 tjekkiske koruna (410-690 danske kroner).

Køretøjer, der tihører en beboer i en miljøzone, skal ikke have en miljømærkat sat fast på bilen, og har heller ikke brug for at ansøge om en mærkat. Desuden findes der utallige undtagelsesregler for særlige køretøjer såsom f.eks. redningskøretøjer, postbiler, skraldebiler, kommunale køretøjer og handicapbiler.