Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Miljømærkater Spansk Distintivo Ambiental

Fra 2018 - Spansk Distintivo Ambiental

Den spanske miljømærkat, Distintivo-Ambiental, er nødvendig for kørsel i de eksisterende miljøzoner.
I modsætning til Danmark findes der ikke kun permanente miljøzoner i Spanien, men der findes også zoner, der er afhængige af vejrforhold (og de deraf følgende NOx- og finstøvkoncentrationer), og derfor gælder kørselsforbuddene med eller uden Distintivo-Ambiental kun, hvis zonen aktiveres af de lokale myndigheder.
I både de permanente zoner og i de vejrafhængige zoner (bemærk: de er ikke markerede med skilte) gælder de respektive kørselsforbud for alle typer køretøjer, også for lette køretøjer såsom knallerter, motorcykler, quads, etc.

Distintivo-Ambiental-miljømærkaten for i 4 forskellige kategorier. Miljømærkaterne B og C kræver, at køretøjet - uanset af hvilken type - som minimum har en EURO-kategori 4 og højere. Lette køretøjer skal dog blot være fra EURO-kategori 2. Miljømærkatkategorierne 0 og ECO er reserverede til køretøjer, der drives af gas, el eller brint samt til hybridkøretøjer.
En spansk miljømærkat skal - i modsætning til en afgiftsmærkat - kun anskaffes én gang. Den er gyldig så længe, køretøjets nummerplade ikke udskiftes.

En spansk Distintivo-Ambiental er på nuværende tidspunkt (august 2019) kun obligatorisk for køretøjer indregistrerede i Spanien. Der gælder en række komplicerede undtagelsesregler for udenlandske køretøjer, som man kan få oplyst hos de lokale myndigheder.
Miljøzonerne i Spanien overvåges af politiet samt kommunalt personale. Hvis reglerne overtrædes, udskrives der en bøde på 90 Euro plus administrationsgebyr.

Zoombare kort over alle miljøzoner og deres grænser kan findes sammen med detaljerede informationer vedrørende de enkelte køretøjstyper, EURO-kategorier, ugedage, klokkeslæt, særregler og undtagelser på www.Distintivo-Ambiental.es eller www.Green-Zones-App.eu