Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Miljømærkater Registreringer Tjekkiet

Registreringer i Tjekkiet

I Tjekkiet er der på nuværende tidspunkt indført to miljøzoner i hovedstaden Prag. Der gælder et generelt kørselsforbud for alle køretøjer i EURO-kategori 0-3 samt for køretøjstyperne bus og lastbil fra og med hhv. 3,5 t og 6 t. Dette gælder også for campingkøretøjer, der er indregistrerede som lastbiler.
Alle højere EURO-kategorier har ligeledes kørselsforbud, men der kan dog ansøges om en dispensation i form af en registrering. Man skal ansøge hos de lokale myndigheder på tjekkisk om denne registrering, og det skal ske mindst en måned før kørsel ind i zonen.

Eftersom en registrering kun kan ansøges på tjekkisk, og fordi man skal ansøge så lang tid i forvejen, giver det god mening at få Green-Zones til at gennemføre registreringen, fordi Green-Zones kan anskaffe den nødvendige tilladelse fra myndighederne samt et REG-Certificate til køretøjet.

Miljøzonerne i Tjekkiet overvåges af politiet samt kommunalt personale. Hvis reglerne overtrædes, udskrives bøder på 60-100 Euro. Hvis reglerne overtrædes gentagne gange er bøden endnu større.

Zoombare kort over alle miljøzoner og deres grænser kan findes sammen med detaljerede informationer vedrørende de enkelte køretøjstyper, EURO-kategorier, ugedage, klokkeslæt, særregler og undtagelser på www.LEZ-Czechia.cz eller www.Green-Zones-App.eu