Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Miljømærkater Registreringer Storbritannien

Fra 2018 - Registreringer i Storbritannien

I Storbritannien er der på nuværende tidspunkt indført 8 miljøzoner i landets store byer. Dette gælder først og fremmest i London, hvor der på nuværende tidspunkt findes tre forskellige zoner, og i alle zonerne skal køretøjet først være registreret.

På nuværende tidspunkt, august 2019, gælder kørselsforbuddene i zonerne uden for London først og fremmest busser. Personbiler og lastbiler er for det meste ikke berørt. I Stor-London er alle typer køretøjer, herunder også lette køretøjer (i London ZEZ) og campingkøretøjer enten forbudt eller skal søge om dispensation på forhånd i form af en registrering. Dette afhænger af zonetypen (LEZ, ZEZ, ULEZ).
De forskellige typer registreringer kan i princippet gennemføres på nettet, men de er dog ekstremt omfattende og komplicerede. Fra og med efteråret 2019 tilbyder Green-Zones registreringer som en service. Green-Zones giver kunden en bekræftelse på en registrering og tilladelse til kørsel i zonen i form af et REG-Certificate før den første kørsel ind i zonen.

Miljøzonerne i Storbritannien, og særligt dem i London, kontrolleres af politiet og af kameraer. Hvis reglerne overtrædes, udskrives der en bøde på mellem 150 og over 1.000 Euro. De gebyrer, der skal betales for registreringer, skal for øvrigt ikke forveksles med de parkeringsgebyrer eller afgifter, der skal betales i det meste af Stor-London.

Zoombare kort over alle miljøzoner og deres grænser kan findes sammen med detaljerede informationer vedrørende de enkelte køretøjstyper, EURO-kategorier, ugedage, klokkeslæt, særregler og undtagelser på www.LEZ-London.uk eller www.Green-Zones-App.eu