Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Miljømærkater Registreringer Belgien

Fra 2018 - registreringer i Belgien

I Belgien er der på nuværende tidspunkt indført store miljøzoner i de to regioner Bruxelles og Antwerpen. Fra 2020 kommer der desuden en miljøzone i Gent og formentlig også i flere mindre kommuner og byer i Flandern, såsom Mechelen, Willebroek, med flere.
I de belgiske miljøzoner skal man dog ikke som i andre lande anskaffe sig en miljømærkat. Til gengæld skal køretøjet registreres inden det køres ind i den respektive zone. Registreringspligten gælder dog ikke for køretøjer, der er indregistrerede i Belgien eller Holland, fordi disse allerede er optaget i den nationale database.

I Flandern skal alle køretøjstyper, undtagen lette køretøjer såsom knallerter, motorcykler, quads, etc.), på nuværende tidspunkt registreres. Registreringspligten gælder på nuværende tidspunkt for Antwerpen og Gent.
I Bruxelles-regionen er en registrering ligeledes obligatorisk for mange typer køretøjer, men det gælder dog ikke for lette køretøjer samt skovbrugskøretøjer.
Miljøzonen i Belgien overvåges ikke af politiet men af automatiske kameraer. Hvis reglerne overtrædes, udskrives der en bøde på 150-350 Euro.

Zoombare kort over alle miljøzoner og deres grænser kan findes sammen med detaljerede informationer vedrørende de enkelte køretøjstyper, EURO-kategorier, ugedage, klokkeslæt, særregler og undtagelser på www.lez-belgium.be eller www.Green-Zones-App.eu