Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Miljømærkater Østrigsk Umwelt-Pickerl-miljømærkat

Fra 2015 – Den østrigske Umwelt-Pickerl-miljømærkat

I Østrig eksisterer der miljøzoner, der delvist er meget store, i 6 regioner og delstater. Køretøjets fører skal derfor være opmærksom på, at en Umwelt-Pickerl-miljømærkat ikke har noget at gøre med afgiftsmærkaten, men at en miljømærkat skal anskaffes separat.
Pr. august 2019 er Umwelt-Pickerl-miljømærkaten kun obligatorisk for køretøjskategorien ”erhvervskøretøjer”. Det betyder, at autocampere, der er indregistrerede som lastbil, også skal have miljømærkaten. Dette gælder også for køretøjer, der normalt ville gælde som en personbil, men som af skatte- og afgiftsmæssige grunde er kategoriserede som lastbiler.

Østrigs Umwelt-Pickerl-miljømærkat findes i 6 forskellige farver alt afhængigt af køretøjets EURO-kategori. I EURO-kategorierne fra 1 til 6 er farverne sort, rød, gul, grøn, blå og violet. Miljømærkaten har de sidste 5 til 6 cifre i køretøjets stelnummer præget ind i mærkaten, og køretøjets type og drivkraft er udstandset i mærkaten.
Et køretøj kan få en Umwelt-Pickerl-miljømærkat, hvis køretøjet lever op til EURO-kravene. Man kan derfor ansøge om en Umwelt-Pickerl til alle køretøjstyper - også til personbiler og rejsebusser. Køretøjer med eftermonteret partikelfilter kan også få miljømærkaten.
En Umwelt-Pickerl-miljømærkat skal - i modsætning til en afgiftsmærkat - kun anskaffes én gang. Den er gyldig så længe, køretøjets nummerplade ikke udskiftes.

Miljøzonerne i Østrig overvåges af politiet samt kommunalt personale. Hvis reglerne overtrædes straffes det med en bøde på 90 op til mere end 2.000 Euro alt afhængig af lovovertrædelsen (og af køretøjets EURO-kategori, type, etc.). Der udskrives væsentligt højere bøder, hvis det kan bevises, at en Umwelt-Pickerl-miljømærkat er udstedt mod reglerne eller er manipuleret (f.eks. med håndskrift).
Eftersom det i Østrig hyppigt diskuteres, om der skal indføres flere miljøzoner, og om de også skal gælde busser og personbiler, giver det god mening for hyppigt besøgende såsom ferierejsende og campister at anskaffe sig en Umwelt-Pickerl-miljømærkat frivilligt.

Zoombare kort over alle miljøzoner og deres grænser kan findes sammen med detaljerede informationer vedrørende de enkelte køretøjstyper, EURO-kategorier, ugedage, klokkeslæt, særregler og undtagelser på www.umwelt-pickerl.at eller www.Green-Zones-App.eu

Her kan du bestille en østrigsk miljømærkat til miljøzoner i Østrig