Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Fra 2015 – Den østrigske Umwelt-Pickerl-miljømærkat

Efter den 01.01.2015 skal alle busser og lastbiler i klasse N, der kører ind i de oprettede miljøzoner i Østrig, have en ”udstødningsklassificeringsmærkat”, som i daglig tale i Østrig kaldes for en Umwelt-Pickerl.

En Umwelt-Pickerl fås i 6 farver, der igen inddeles i forskellige emissionsklasser. Et køretøjs emissionsklasse anføres ligeledes med en perforering på mærkaten, og den angives derudover på en udledningsattest, som skal medbringes i køretøjet.
Aktuelt står det ejere af personbiler frit for, om de vil anskaffe sig en Umwelt-Pickerl til deres køretøj, da ordningen indtil videre sker på frivillig basis. Umwelt-Pickerl-mærkaten er ikke nødvendig til motorcykler eller andre toakslede køretøjer.

Opdelingen af køretøjerne i emissionsklasser sker i henhold til EURO-udledningsnormerne, som de er lagt fast i de gældende EU-direktiver og i den østrigske lov KFG 1967. Der tages samtidigt hensyn til, om køretøjet er et klasse M- eller N-køretøj, om det har et virksomt partikelfilter, og om køretøjet har en dieselmotoer, benzinmotor eller en motor, der bruger et alternativt brændstof.
På nye køretøjer tildeles og fastklæbes den passende Umwelt-Pickerl allerede fra fabrikken, når køretøjet udleveres. På alle andre, ibrugværende køretøjer kan mærkaten kun anskaffes og placeres, hvis køretøjets ejer bestiller en mærkat.

Østrigs første miljøzoner er oprettet i Wien, Wiens omegn samt i Niederösterreich for at beskytte beboerne mod den dokumenteret yderst skadelige finstøv og for at begrænse brugen af ældre køretøjer – først og fremmest ældre dieselkøretøjer. Østrigs miljøzoner fastlægges i forordninger udstedt af den respektive Landeshauptmann (delstatspræsident). Han er dog bundet af undtagelsesreglerne i § 14 IG-L. Det vil sige, at han kan tilføje eventuelle undtagelser, hvis han skulle finde det nødvendigt.
I Østrig er det ikke kun finstøvudledninger men også kvælstofdioxidudledninger (NOx-emissioner), der inddeler køretøjer i emissionsklasser. Dermed kan lovgiverne, hvis de finder det nødvendigt, indføre indskrænkninger i områder, hvor NO2-grænseværdierne overskrides, for dermed at sørge for at disse emissioner i fremtiden reduceres.

Grundlæggende kan alle ejere af et køretøj selv danne sig et overblik over, hvilken farve Umwelt-Pickerl, man kan få til et køretøj afhængigt af køretøjets emissionsklasse. Alt afhængigt af motortype og køretøjets alder hentes den data, der bestemmer klassificeringen, fra den nationale udstødningsklassificeringsdatabank.
Det er under alle omstændigheder en fordel, hvis køretøjet har et fungerende partikelfilter. Dette vil nemlig som regel vil kategorisere køretøjet i en farveklasse over dén kategori, køretøjet ellers ville være blevet tildelt. Dog skal man kunne dokumentere partikelfiltrets type, og at filtret er monteret autoriseret og korrekt.

Her kan du bestille en østrigsk miljømærkat til miljøzoner i Østrig