Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Miljømærkater Fransk Crit'Air-miljømærkat

Fra 2016 – Den franske Crit'Air-miljømærkat

På nuværende tidspunkt er der miljøzoner, der delvist er meget store, i 32 byer, regioner og departementer, og i de zoner gælder der enten permanente eller midlertidige kørselsforbud, og et fransk miljømærke er desuden påkrævet.
Det franske miljømærke kan fås i 6 kategorier. Eco, 1, 2, 3, 4 og 5. E-miljømærkaten er forbeholdt de reneste motortyper, og de franske miljømærker i kategori 5 er for ældre dieselmotorer. Hver by, kommune og region i Frankrig kan have forskellige regler for kørselsforbud baseret på de 6 kategorier af franske miljømærker. Det betyder, at det i mange zoner ikke er nødvendigt med en miljømærkat, mens det i andre zoner kun er obligatorisk med en miljømærkat til biler fra kategori 5 eller 4. I de helt store byer såsom Paris forbydes en ny Crit’Air-kategori i perioder á 12 eller 24 måneders afstand. I Stor-Paris er kørsel nu kun tilladt med køretøjer til og med Crit’Air-kategori 4, og hen mod år 2024 bliver kørsel kun tilladt med miljømærkat nr. 1 eller med elbiler (miljømærkat E). Reglerne, forbuddene og undtagelserne i Frankrig afhænger af køretøjstyperne, og derfor er køretøjer delt op i typeklasser såsom lette køretøjer, herunder bl.a. knallerter, motorcykler, trehjulede køretøjer, quads, etc. De enkelte byer og kommuner har desuden indført meget forskellige regler for kørselsforbud, der bl.a. kan være afhængige af ugedag og tidspunkter, og der kan gælde en lang række undtagelser.  I nogle zoner gælder der også undtagelser for veteranbiler og autocampere. Miljøzonerne i Frankrig overvåges af politiet samt kommunalt personale. Disse scanner QR-koden på køretøjets miljømærkat, og dermed kan de se, om køretøjet lever op til reglerne, og hvis det ikke gør det, eller hvis miljømærkaten mangler, udskrives der en bøde på 510-2.800 kr. I 2021 installeres desuden et ekstra kameraovervågningssystem, i første omgang sker dette i Stor-Paris.
Et fransk miljømærke skal - i modsætning til en afgiftsmærkat - kun anskaffes én gang. Den er gyldig så længe, køretøjets nummerplade ikke udskiftes. Zoombare kort over alle miljøzoner og deres grænser kan findes sammen med detaljerede informationer vedrørende de enkelte køretøjstyper, EURO-kategorier, ugedage, klokkeslæt, særregler og undtagelser på www.lez-france.fr eller www.Green-Zones-App.eu

Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig