Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Fra 2016 – Den franske Crit'Air-miljømærkat

Den 01.07.2016 blev en miljømærkat med navnet Crit'Air indført i Frankrig. Mærkaten er inddelt i 6 kategorier og farver alt efter køretøjets indregistreringsårgang, energimærkning og emissionsmængde.
Dermed reduceres emissioner og skadelige stoffer i luften på middel og langt sigt, samtidigt med at incitamentet for nye og brændstofsparende biler øges, mens gamle og forurenende biler med tiden udfases. Med Crit'Air-mærkaten vil man først og fremmest reducere udledningerne af kvælstofilter (NOx) og finstøv.
De Crit'Air-kategorier, som køretøjstyperne lastbil, bus, personbil og andre køretøjer opdeles i, er lagt fast i det såkaldte Décret Crit'Air 2016-858 fra den 29.06.2016.

Den 01.07.2016 blev det lovpligtigt for alle køretøjer at have en Crit'Air-mærkat for at kunne køre i Paris' miljøzone. Den 01.11.2016 fulgte Grenoble og den 12.12.2016 Lyon. Aktuelt er mærkaten ikke lovpligtig i andre byer i Frankrig.
I Paris er der indført en overgangsperiode gældende til den 14.01.2017, hvor bødestraf ikke vil blive uddelt, hvis et køretøj inden for miljøzonen stoppes uden en Crit'Air-mærkat. Fra og med den 15.01.2017 gives der bødestraffe på mellem 68-375 euro.

Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR-miljøzoner i Frankrig