Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Siden 2011 – Den danske EcoSticker

Siden den 01.11.2011 skal alle udenlandske busser og lastbiler på over 3,5 t have den danske miljømærkat, EcoSticker, hvis de vil køre ind i miljøzonerne i de største danske byer. Miljøzonerne findes i byerne København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Den danske miljømærkat, EcoSticker, kan kendes på sin grønne farve, og tildeles til køretøjer, der minimum opfylder EURO 4-normen. Mærkaten er forsynet med køretøjets nationalitet og nummerpladeoplysninger.
Køretøjer, der kun opfylder EURO 3-normen, skal dermed enten være udstyret med et eftermonteret, godkendt partikelfilter eller som minimum opfylde EURO 4-normen, og desuden skal den certificerede, danske miljømærkat være synligt placeret på forruden.

Hvis et køretøj ikke opfylder miljøforeskrifterne, kan det straffes med en bøde på op mod 20.000 kr til chaufføren og til det firma, der ejer køretøjet. Køretøjet kan desuden beslaglægges indtil en eventuelt bøde er betalt. Loven håndhæves af det danske politi i samarbejde med de kommunale myndigheder.

Her kan du bestille en dansk EcoSticker-miljømærkat til miljøzoner i Danmark