Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Miljømærkater Dansk EcoSticker-miljømærkat

Siden 2011 – Den danske EcoSticker

I Danmark er der på nuværende tidspunkt indført miljøzoner i de 4 største byer.
Der er på nuværende tidspunkt kørselsforbud for alle busser og lastbiler i EURO-kategori 0-3 i samtlige miljøzoner. Dette gælder også for campingkøretøjer, der er indregistrerede som lastbiler. Lette køretøjer (knallerter, motorcykler, quads, etc.) og personbiler er ikke omfattede af forbuddene. Fra 2020 bliver de danske zoner muligvis udvidet, og der kommer måske også skrappere krav til køretøjets EURO-kategori.

Den danske EcoSticker-miljømærkat findes i en grøn og en rød version. Det kræver som minimum EURO-kategori 4 for at få den grønne EcoSticker. Den røde EcoSticker tildeles køretøjer fra EURO-kategori 0-3, og disse køretøjer kan få en dispensation.
Eftersom det i Danmark hyppigt diskuteres, om der skal indføres flere miljøzoner, og om de også skal gælde varevogne og personbiler, giver det god mening for hyppigt besøgende såsom ferierejsende og campister frivilligt at anskaffe sig en EcoSticker-miljømærkat til personbilen eller autocamperen. En EcoSticker-miljømærkat skal - i modsætning til en afgiftsmærkat - kun anskaffes én gang. Den er gyldig så længe, køretøjets nummerplade ikke udskiftes.

Miljøzonerne i Danmark kontrolleres nøje af politiet. Hvis reglerne overtrædes udløser det en bøde på 20.000 kr. første gang. Hvis reglerne overtrædes flere gange, beslaglægges køretøjet, og man kan risikere fængselsstraf.

Zoombare kort over alle miljøzoner og deres grænser kan findes sammen med detaljerede informationer vedrørende de enkelte køretøjstyper, EURO-kategorier, ugedage, klokkeslæt, særregler og undtagelser på www.EcoSticker.dk eller www.Green-Zones-App.eu

Her kan du bestille en dansk EcoSticker-miljømærkat til miljøzoner i Danmark