Siden 2010 – CO2-mærkaten i Europa

I Europa er bilkørsel skyld i en stor del af finstøv-, NOx-, og CO2-udledningerne. Det ér muligt at reducere udledningen af finstøv og NOx takket være forbedringer fra fabrikanternes side, og desuden bliver udledningerne i tiltagende grad reguleret med forskellige miljø- og kvælstofoxidmærkater på nationalt plan. CO2-udledningerne, der er medvirkende til den globale opvarmning, er formodentligt et større problem på langt sigt.

Tidens krav om mobilitet kan ikke altid opfyldes, hvis man ikke har en bil. Men med energirigtig kørsel og køretøjer med lavere brændstofforbrug kan man dog undgå en del af udledningen.
For den rest der uundgåeligt bliver tilbage, giver Climate Company bilejere mulighed for at købe en klimamærkat ud fra en klassificering af bilens CO2-udledning, og dermed frivilligt kompensere CO2-udledningen på baggrund af de tyske miljømyndigheders anbefalinger.

CO2-mærkaten/klimamærkaten findes i tre kategorier i farvene grøn, gul og rød, hvilket afhænger af bilens CO2-udstødning pr. km. De er et bevis på en frivllig kompensation for personbiler, der kan opfylde udledningskravne inden for tre forskellige niveauer, enten op til 130 g CO2/km, op til 182 g CO2/km eller op til 257 g CO2/km. For en personbil svarer dette normalt til et diesel- eller benzinforbrug på 5-5,5 l (grøn), 7-7,6 l (gul) og 9,9-10,7 l (rød) pr. 100 km.