Der er indført nye miljømærkater i Europa!

Undgå bøder ved at informere dig på forhånd!

Green Zones er portalen for alle europæiske miljøzoner

Lovbetingede kørselsforbud og indførelsen af nye miljømærkater tager til i Europa

På grund af stigende finstøv- og kvælstofforurening i Europas byer og kommuner præges den europæiske vejtransport i stigende grad af regionale kørselsforbud og miljøzoner.
Baggrunden for en indskrænkning af sundhedsrisici såsom finstøv og kvælstofdioxid er EU's luftkvalitetsdirektiv, 2008/50/EF, der trådte i kraft d. 11.06.2008.
Dette har ført til nationale forskrifter og lovgivning, der er blevet omsat enten regionalt eller nationalt i de respektive EU-lande. Disse love indeholder dog også mange komplicerede nationale eller lokale særregler og undtagelsesregler i byer og kommuner.

Green-Zones forklarer derfor, hvilke miljøzoner der eksisterer, og i hvilke lande de er gældende, for både erhvervstransport og turisme. Derudover oplyser Green-Zones om, hvilke regionale lovgivninger og hvilke undtagelser, der er eksisterer, samt hvilke miljømærkater, der er nødvendige for at køre ind i zonerne. Miljømærkaterne kan du købe direkte hos os, så du ikke risikerer at betale de delvist ekstremt høje bødestraffe ved ulovlig kørsel i miljøzonerne.

I Frankrig er der siden den 01.07.2016 indført såkaldte ZCR- og ZPA-miljøzoner i byer og større byområder. Grundlagdet for dette udgøres både af det nationale Décret Crit’Air af 29.06.2016 og det franske trafikreglement ...
Crit'Air-miljømærkaten i Frankrig blev indført den 01.07.2016, og findes i 6 forskellige kategorier/farver. Crit'Air-mærkaten gælder for alle typer køretøjer i alle franske miljøzoner. Gamle køretøjer uanset hvilken type kan ikke få en mærkat, og har kørselsforbud om dagen ...
De første miljøzoner i Tyskland blev indført den 01.03.2007 for at sænke finstøvbelastningen i byer og kommuner. Fra og med 2018 vil der bliver indført midlertidige forbudszoner for dieselkøretøjer som følge af stigende udledninger af kvælstofoxid ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
Den 01.01.2008 blev miljømærkaten Umweltplakette indført i Tyskland. Miljømærkaten kaldes også finstøvmærkaten, og den gives til EURO 4-køretøjer, der skal køre ind i de tyske miljøzoner. Miljømærkaten er lovpligtig for alle flerakslede køretøjer i Tyskland ...
Miljøzonerne i Østrig gælder fra og med den 01.01.2015 for alle europæiske lastbiler. Indtil videre har man indført miljøzoner og kørselsforbud i 6 af de 9 delstater som følge af loven ”IG-L, Immissionsschutzgesetz – Luft” af 30.09.1997 samt en forordning af ...
Umwelt-Pickerl-miljømærkaten i Østrig blev indført den 01.01.2015, og den findes i 6 forskellige kategorier/farver. Umwelt-Pickerl-mærkaten gælder for alle typer køretøjer i de østrigske miljøzoner. Aktuelt er den kun lovpligtig for erhvervskøretøjer. Umwelt-Pickerl-mærkaten er indtil videre frivillig for personbiler ...
Fra og med 2017 indføres miljøzoner i flere og flere byer i Belgien. Før man kører ind i en belgisk LEZ (Low Emission Zone), skal ethvert køretøj på forhånd registreres, og biler fra ældre EURO-kategorier skal desuden købe en miljøbillet ...
Registry-miljømærkaten er ikke nogen officiel, belgisk miljømærkat. Den er dog et bevis på, at Green-Zones på vegne af køretøjets ejer officielt har registreret køretøjet til kørsel i en belgisk LEZ i henhold til lovgivningen. Dermed kan køretøjet frit køre i den pågældende LEZ. ...
Siden den 01.11.2011 gælder de danske miljøzoner for al europæisk lastbil- og bustrafik. Som følge af miljøbeskyttelsesloven fra 14.12.2006 og en bekendtgørelse fra 24.06.2011 er der oprettet miljøzoner i de fire største byer  ...
EcoStickeren i Danmark blev indført den 01.11.2011, og gives til busser og lastbiler, hvis de opfylder EURO 4-normen. En EcoSticker er nødvendig til køretøjer på over 3,5 t, der skal køre ind i de danske miljøzoner. Med en EcoSticker undgår man samtidigt den meget høje bødestraf på 20.000 kr ...
Der er indført miljøzoner i de store byer i Spanien, og ved ugunstige vejrforhold og forhøjet luftforurening er det kun bestemte køretøjer, der må køre i zonerne. I Low Emission-zonerne og Zero Emission-zonerne bliver især el- og hybridbiler forfordelt i forskellige zoneområder (og parkeringsområder) ...
Distintivo Ambiental-miljømærkaten, der blev indført i Spanien i 2017, udstedes i 4 forskellige kategorier. Miljømærkaten gælder for alle køretøjstyper i alle spanske miljøzoner. Ældre køretøjer kan ikke få udstedt en miljømærkat og kan blive underlagt kørselsforbud ved forhøjet luftforurening ...

De europæiske miljøzoner og Green-Zones-appen

Kravene til logistik- og erhvervstrafikken samt bus- og persontrafikken i Europa bliver stadigt større. Hvornår, hvor og hvordan aktiveres miljøzonerne i de forskellige byer, og hvilke regler bør man være opmærksom på, når man kører ind i zonerne?
Ofte rækker det ikke blot at købe en miljømærkat til et europæisk land. Det er i mange tilfælde afgørende, at man også ved, hvilke kategorier af de forskellige miljømærkater, der må køre ind i hvilken slags miljøzone på det givne tidspunkt. For at undgå at skulle betale høje bødestraffe skal man derudover også vide, på hvilke ugedage og tidspunkter af døgnet de forskellige biltyper kan risikere et forbud mod at køre ind i zonerne.
Til dette formål leverer Green-Zones information om miljøzoner på firmaets over 40 forskellige hjemmesider i Europa med op mod 20 forskellige sprog, og på disse sider kan du ligeledes bestille de nødvendige miljømærkater. 

Alle de ekstra services, som Green-Zones' kunder får gratis med i købet af en miljømærkat, kan du se her i vores infoflyer (1,5 MB). En detaljeret oversigt over services i Green-Zones' app om europæiske miljøzoner her.

Blaue Plakette N OX 2017 (Guilloche)
I april 2016 blev det besluttet at indføre en blå miljømærkat i Tyskland. Denne kvælstofoxid-mærkat skal sammen med oprettelsen af blå miljøzoner sænke NOx-udledningerne i byerne. Miljøministeriet har dog i første omgang lagt indførelsen af den blå mærkat på is for at finde på alternative løsninger ...
Fra 2018/2019 indføres emissionsmærkaten ”Emisni-Plaketa” i Tjekkiet. Emissionsmærkaten er lovpligtig for personbiler, lastbiler, busser og motorcykler, og den kan bestilles til EURO 3- og EURO 4-køretøjer som henholdsvis røde, gule og grønne mærkater. Efter denne dato kan der oprettes miljøzoner i hele Tjekkiet, som det for eksempel er planlagt i Prag fra 2018/2019 ...
Den 01.10.2015 blev elbilmærkaten E-Plakette indført i Tyskland, og den giver fordele i form af parkeringspladser og tilladelse til at benytte busbaner. Elbilmærkaten gives til elbiler, der ikke er indregistreret i Tyskland, så disse kan køre på lige fod med tysk indregistrede elbiler, som har en særlig elbilnummerplade ...
Her giver vi et overblik over de forskellige typer miljømærkater, der er indført af de nationale myndigheder i Europa, og som relaterer sig til finstøv-, kvælstofoxid-, CO2- og miljøkrav. Vi sender dig de mærkater, der er nødvendige i de forskellige europæiske lande ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
Ofte rækker det ikke blot at købe en miljømærkat til et europæisk land. Det er i mange tilfælde afgørende, at man også ved, hvilke kategorier af de forskellige miljømærkater, der må køre ind i hvilken slags miljøzone på det givne tidspunkt. Her kan du få mere information om Green-Zones' realtidsinformationsservice ...
Finstøv og kvælstofilter – først og fremmest fra dieselkøretøjer – er årsagen til, at der konstant indføres nye miljøzoner og miljømærkater i Europa. Hvis du vil vide mere om hvordan og hvor kvælstofilter har indvirkning, hvor udledningerne kommer fra, og hvordan det kan skade vores sundhed, kan du her finde detaljeret information om emnet ...
Green-Zones oplyser på mere end 40 europæiske hjemmesider og på over 20 sprog om temaerne finstøv/kvælstofilter, miljø og CO2 samt de deraf afledte, tiltagende indskrænkninger for trafikken i de europæiske lande i form af miljøzoner ...