Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Der er indført nye miljømærkater i Europa!

Undgå bøder ved at informere dig på forhånd!

Green Zones er portalen for alle europæiske miljøzoner

Lovbetingede kørselsforbud og indførelsen af nye miljømærkater tager til i Europa

På grund af stigende finstøv- og kvælstofforurening i Europas byer og kommuner præges den europæiske vejtransport i stigende grad af regionale kørselsforbud og miljøzoner.
Baggrunden for en indskrænkning af sundhedsrisici såsom finstøv og kvælstofdioxid er EU's luftkvalitetsdirektiv, 2008/50/EF, der trådte i kraft d. 11.06.2008.
Dette har ført til nationale forskrifter og lovgivning, der er blevet omsat enten regionalt eller nationalt i de respektive EU-lande. Disse love indeholder dog også mange komplicerede nationale eller lokale særregler og undtagelsesregler i byer og kommuner.

Green-Zones forklarer derfor, hvilke miljøzoner der eksisterer, og i hvilke lande de er gældende, for både erhvervstransport og turisme. Derudover oplyser Green-Zones om, hvilke regionale lovgivninger og hvilke undtagelser, der er eksisterer, samt hvilke miljømærkater, der er nødvendige for at køre ind i zonerne. Miljømærkaterne kan du købe direkte hos os, så du ikke risikerer at betale de delvist ekstremt høje bødestraffe ved ulovlig kørsel i miljøzonerne.

Green-Zones-App til turister og personbiler
Turister og personbilister kan bruge den gratis Green-Zones-App til miljøzoner i Europa. Ofte rækker det ikke blot at købe en miljømærkat til et europæisk land.
Det er i mange tilfælde afgørende, at man også ved, hvilke kategorier af de forskellige miljømærkater, der må køre ind i hvilken slags miljøzone på det givne tidspunkt.

Green-Zones Fleet-App til busser og lastbiler
Dieselforbudszoner og miljøzoner er en ny risiko for køretøjsflåder. Kravene til logistik- og erhvervstrafikken samt til turistbus- og rutetrafikken i Europa bliver konstant større.
Dette betyder i sidste ende, at bestemte typer af miljøzoner udgør en næsten komplet uberegnelig risiko for, om, og hvornår, man kan nå til rejsens mål. Bestil Fleet-App her.

Lyon ligger langt foran Madrid og tyske Wiesbaden. Miljøzoneportalen Green-Zones har undersøgt, i hvilke europæiske miljøzoner man i 2019 har målt de højeste koncentrationer af kvælstofoxid (NOx), der er skadelige for både mennesker og natur ...
Tyske diesel-minizoner kan være på en fodboldbane.Miljøzoneportalen Green-Zones har målt de mindste europæiske miljøzoner ud fra deres længde og bredde ...
Tyske zoner har de højeste ozonniveauer. Miljøzoneportalen Green-Zones har undersøgt, i hvilke europæiske miljøzoner der blev målt de højeste niveauer af den giftige og kræftfremkaldende gas ozon i løbet sommeren 2019 ...
Rejsedestinationen Frankrig ligger helt i top. Miljøzoneportalen Green-Zones har fundet frem til de europæiske miljøzoner, der med deres kulturelle seværdigheder, historiske byer eller skjulte skatte er et besøg værd ...
Kampen mod finstøv o.l. blev indledt allerede i 1995. Miljøzoneportalen Green-Zones har undersøgt, hvornår de første miljøzoner i europæiske byer blev indført for at sænke belastningen fra finstøv ...
Kørsel uden en gyldig miljømærkat koster op mod 20.000 kr - Miljøzoneportalen Green-Zones har undersøgt, i hvilke europæiske miljøzoner der udskrives de største bøder. Særligt her i feriesæsonen kan det mindske feriebudgettet gevaldigt ...
Østrigsk zone på 20.000 km² tæt på Frankrig. Miljøzoneportalen Green-Zones har målt de største europæiske miljøzoner ud fra længde og bredde i nord-sydlig og øst-vestlig udstrækning ...
I Frankrig er der siden den 01.07.2016 indført såkaldte ZCR- og ZPA-miljøzoner i byer og større byområder. Grundlagdet for dette udgøres både af det nationale Décret Crit’Air af 29.06.2016 og det franske trafikreglement ...
Crit'Air-miljømærkaten i Frankrig blev indført den 01.07.2016, og findes i 6 forskellige kategorier/farver. Crit'Air-mærkaten gælder for alle typer køretøjer i alle franske miljøzoner. Gamle køretøjer uanset hvilken type kan ikke få en mærkat, og har kørselsforbud om dagen ...
De første miljøzoner i Tyskland blev indført den 01.03.2007 for at sænke finstøvbelastningen i byer og kommuner. Fra og med 2018 vil der bliver indført midlertidige forbudszoner for dieselkøretøjer som følge af stigende udledninger af kvælstofoxid ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
Den 01.01.2008 blev miljømærkaten Umweltplakette indført i Tyskland. Miljømærkaten kaldes også finstøvmærkaten, og den gives til EURO 4-køretøjer, der skal køre ind i de tyske miljøzoner. Miljømærkaten er lovpligtig for alle flerakslede køretøjer i Tyskland ...
Miljøzonerne i Østrig gælder fra og med den 01.01.2015 for alle europæiske lastbiler. Indtil videre har man indført miljøzoner og kørselsforbud i 6 af de 9 delstater som følge af loven ”IG-L, Immissionsschutzgesetz – Luft” af 30.09.1997 samt en forordning af ...
Umwelt-Pickerl-miljømærkaten i Østrig blev indført den 01.01.2015, og den findes i 6 forskellige kategorier/farver. Umwelt-Pickerl-mærkaten gælder for alle typer køretøjer i de østrigske miljøzoner. Aktuelt er den kun lovpligtig for erhvervskøretøjer. Umwelt-Pickerl-mærkaten er indtil videre frivillig for personbiler ...
Fra og med 2017 indføres miljøzoner i flere og flere byer i Belgien. Før man kører ind i en belgisk LEZ (Low Emission Zone), skal ethvert køretøj på forhånd registreres, og biler fra ældre EURO-kategorier skal desuden købe en miljøbillet ...
Registreringscertifikatet (REG-Certificate) til europæiske miljøzoner er udviklet af Green-Zones, og det giver køberen et bevis på, at Green-Zones har gennemført den lovpligtige registrering af køberens køretøj til en miljøzone i Belgien ...
Siden den 01.11.2011 gælder de danske miljøzoner for al europæisk lastbil- og bustrafik. Som følge af miljøbeskyttelsesloven fra 14.12.2006 og en bekendtgørelse fra 24.06.2011 er der oprettet miljøzoner i de fire største byer  ...
EcoStickeren i Danmark blev indført den 01.11.2011, og gives til busser og lastbiler, hvis de opfylder EURO 4-normen. En EcoSticker er nødvendig til køretøjer på over 3,5 t, der skal køre ind i de danske miljøzoner. Med en EcoSticker undgår man samtidigt den meget høje bødestraf på 20.000 kr ...
Der er indført miljøzoner i de store byer i Spanien, og ved ugunstige vejrforhold og forhøjet luftforurening er det kun bestemte køretøjer, der må køre i zonerne. I Low Emission-zonerne og Zero Emission-zonerne bliver især el- og hybridbiler forfordelt i forskellige zoneområder (og parkeringsområder) ...
Distintivo Ambiental-miljømærkaten, der blev indført i Spanien i 2017, udstedes i 4 forskellige kategorier. Miljømærkaten gælder for alle køretøjstyper i alle spanske miljøzoner. Ældre køretøjer kan ikke få udstedt en miljømærkat og kan blive underlagt kørselsforbud ved forhøjet luftforurening ...
Miljøzonerne Prag 1 og 2 (rød/blå zone) blev indført i 1999/2006, og de omfatter hele Prags bymidte. Overordnet set er der kørselsforbud for busser og lastbiler fra EURO-kategori 0-3. Kørsel med busser og lastbiler fra EURO-kategori 4-6 er kun tilladt med forudgående registrering (der skal ske 4 uger i forvejen!) ...
Registreringscertifikatet (REG-Certificate) til europæiske miljøzoner er udviklet af Green-Zones, og det giver køberen et bevis på, at Green-Zones har gennemført den lovpligtige registrering af køberens køretøj til en miljøzone i Tjekkie ...
Der befinder sig 15 miljøzoner i Holland. Zonerne befinder sig hovedsageligt i landets sydlige del, og de er indført i tidsrummet 2007-2019. Udover zonen i Stor-Amsterdam er det især værd at være opmærksom på zonen i Rotterdams havn. For at undgå høje bødestraffe skal man her registrere køre-tøjet før kørsel ind i zonen ...
Registreringscertifikatet (REG-Certificate) til europæiske miljøzoner er udviklet af Green-Zones, og det giver køberen et bevis på, at Green-Zones har gennemført den lovpligtige registrering af køberens køretøj til en miljøzone i Holland ...
Der befinder sig 8 miljøzoner i Storbritannien, og de er indført i tidsrummet 2008-2019. Tre af zonerne drejer sig udelukkende om kørsel med en lang række køretøjer i London. For at undgå de til dels meget høje bødestraffe, der f.eks. kan udskrives i Ultra Low Emissions-zonen, kræver det nogle meget komplekse registreringer, før der køres ind i zonerne ...
Registreringscertifikatet (REG-Certificate) til europæiske miljøzoner er udviklet af Green-Zones, og det giver køberen et bevis på, at Green-Zones har gennemført den lovpligtige registrering af køberens køretøj til en miljøzone i Storbritannien ...
Der befinder sig 8 miljøzoner i Sverige. Zonerne befinder sig hovedsageligt i landets sydlige del, og de er indført i tidsrummet 1995-2019, og i fremtiden vil der komme flere zoner til. Miljøzonerne i Sverige gælder 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen ...
Finlands eneste miljøzone befinder sig i hovedstaden Helsinki. Zonen, der gælder 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, blev indført den 01.05.2010 og dækker Helsinkis bymidte indtil syd for Hakamäentie. Der er bl.a. kørselsforbud for lastbiler med en længde på over 12 m  ...

De europæiske miljøzoner og Green-Zones-appen

Kravene til logistik- og erhvervstrafikken samt bus- og persontrafikken i Europa bliver stadigt større. Hvornår, hvor og hvordan aktiveres miljøzonerne i de forskellige byer, og hvilke regler bør man være opmærksom på, når man kører ind i zonerne?
Ofte rækker det ikke blot at købe en miljømærkat til et europæisk land. Det er i mange tilfælde afgørende, at man også ved, hvilke kategorier af de forskellige miljømærkater, der må køre ind i hvilken slags miljøzone på det givne tidspunkt. For at undgå at skulle betale høje bødestraffe skal man derudover også vide, på hvilke ugedage og tidspunkter af døgnet de forskellige biltyper kan risikere et forbud mod at køre ind i zonerne.
Til dette formål leverer Green-Zones information om miljøzoner på firmaets over 40 forskellige hjemmesider i Europa med op mod 20 forskellige sprog, og på disse sider kan du ligeledes bestille de nødvendige miljømærkater. 

Alle de ekstra services, som Green-Zones' kunder får gratis med i købet af en miljømærkat, kan du se her i vores infoflyer (1,5 MB). En detaljeret oversigt over services i Green-Zones' app om europæiske miljøzoner her.

Blaue Plakette N OX 2017 (Guilloche)
I april 2016 blev det besluttet at indføre en blå miljømærkat i Tyskland. Denne kvælstofoxid-mærkat skal sammen med oprettelsen af blå miljøzoner sænke NOx-udledningerne i byerne. Miljøministeriet har dog i første omgang lagt indførelsen af den blå mærkat på is for at finde på alternative løsninger ...
Den 01.10.2015 blev elbilmærkaten E-Plakette indført i Tyskland, og den giver fordele i form af parkeringspladser og tilladelse til at benytte busbaner. Elbilmærkaten gives til elbiler, der ikke er indregistreret i Tyskland, så disse kan køre på lige fod med tysk indregistrede elbiler, som har en særlig elbilnummerplade ...
Alle miljømærkater i Europa
Her giver vi et overblik over de forskellige typer miljømærkater, der er indført af de nationale myndigheder i Europa, og som relaterer sig til finstøv-, kvælstofoxid-, CO2- og miljøkrav. Vi sender dig de mærkater, der er nødvendige i de forskellige europæiske lande ...
Turister og personbilister kan bruge den gratis Green-Zones-App til miljøzoner i Europa. Ofte rækker det ikke blot at købe en miljømærkat til et europæisk land. Det er i mange tilfælde afgørende, at man også ved, hvilke kategorier af de forskellige miljømærkater, der må køre ind i hvilken slags miljøzone på det givne tidspunkt ...
Dieselforbudszoner og miljøzoner er en ny risiko for køretøjsflåder. Kravene til logistik- og erhvervstrafikken samt til turistbus- og rutetrafikken i Europa bliver konstant større.Dette betyder i sidste ende, at bestemte typer af miljøzoner udgør en næsten komplet uberegnelig risiko for, om, og hvornår, man kan nå til rejsens mål ...
Finstøv og kvælstofilter – først og fremmest fra dieselkøretøjer – er årsagen til, at der konstant indføres nye miljøzoner og miljømærkater i Europa. Hvis du vil vide mere om hvordan og hvor kvælstofilter har indvirkning, hvor udledningerne kommer fra, og hvordan det kan skade vores sundhed, kan du her finde detaljeret information om emnet ...
Green-Zones oplyser på mere end 40 europæiske hjemmesider og på over 20 sprog om temaerne finstøv/kvælstofilter, miljø og CO2 samt de deraf afledte, tiltagende indskrænkninger for trafikken i de europæiske lande i form af miljøzoner ...
transport logistic er knudepunkt for den globale logistikbranche. Messen og det dertil hørende konferenceprogram præsenterer de rigtige løsninger til ethvert behov. transport logistic forener innovative produkter, teknologier og systemer med stor ekspertviden og fokus på løsninger ...