Green-Zones.eu › Miljøzonen › Spanien › Valencia

Miljøzone Valencia

Vigtig!

Valencia har en miljøzone: Valencia LEZ

Miljøzonens navn: LEZ-miljøzone Valencia – Spanien

Miljøzonen er indført den: 20.10.2018

Miljøzonens type: LEZ-miljøzone, der aktiveres afhængigt af vejrforhold, med trafikale begrænsninger og kørselsforbud. Aktiveres af byrådet efter et forvarsel, en advarsel eller en alarm i tilfælde af høj luftforurening.

Kørselsforbud (midlertidigt): Hvis byrådet officielt erklærer en luftforureningsfase, kan afhængigt af fasen af en luftforureningsprotokol først en hastighedsgrænse og dens indkørsler bestemmes. I yderligere forbudsfaser er det kun køretøjer, der har en Distintivo Ambiental, som kan komme ind i miljøzonen.

Kørselsforbud (permanent): Vides endnu ikke

Bødestraf: 90 €

Område/grænser for miljøzonen: Miljøzonen omfatter den historiske region i Valencia, L'Horta de Velència.

Kontaktinfo vedrørende miljøzonen samt undtagelser: Vides endnu ikke

Undtagelser: Vides endnu ikke

Godt at vide...

Alle aktuelle kørselsforbud og anden information er tilgængelige i vores Green-Zones App.