Green-Zones.eu › Miljøzonen › Østrig › Oberösterreich

Miljøzonens navn: Miljøzone Oberösterreich – Østrig

Miljøzonen er indført den: 01.07.2016

Miljøzonens type: Permanent gyldig, 00.00-24.00

Kørselsforbud (midlertidigt): Vides endnu ikke

Kørselsforbud (permanent): Lastbiler i kategori N2 og N3, som ikke lever op til EURO-norm 3-kravene.

Bødestraf: 90 - 2.180 €

Område/grænser for miljøzonen: Region A1 West-motorvej mellem tilkørslen Enns-Steyer (km 155) og Haid-krydset (km 175), i begge kørselsretninger tæt på byen Linz.

Særlige forhold og regler: Hastighedsbegrænsning på 100 km/t i miljøzonen mellem km 155 og km 168 i begge retninger.

Kontaktinfo vedrørende miljøzonen samt undtagelser: Vides endnu ikke

Undtagelser: Vides endnu ikke

Miljøzone

Har jeg brug for en miljømærkat eller registrering?

For at komme ind i miljøzonen har hvert berørt køretøj brug for en gyldig østrigsk miljømærka (Umwelt-Pickerl). Ellers kan der forventes en bøde på op til 2180 euro.

Miljøzoner er markeret med to typer skilte. På den ene side er der det mest digitale skilt for hastighedsbegrænsninger, som normalt kan ses på motorveje. På den anden side er der tegnet til loven om kontrol med luftforurening. Dette viser en sort cirkel svarende til forbudstegnet med noten IG-L. Indgangsskiltet afslører ikke, hvem der har adgang til eller ikke.


I vores Green-Zones App har vi vist et detaljeret kort over hver miljøzone. På denne måde kan du let genkende grænserne og undgå sanktioner.

Østrig har i alt 8 forskellige miljøzoner. Disse adskiller sig i normale miljøzoner og støjbeskyttelseszoner: Außerfern, Burgenland, Linz, Nedre Østrig, Øvre Østrig, Steiermark, Tirol, Wien.


I vores Green-Zones App har vi samlet og tydeligt præsenteret alle europæiske miljøzoner.

Godt at vide...

Alle aktuelle kørselsforbud og anden information er tilgængelige i vores Green-Zones App.