Green-Zones.eu › Miljøzonen › Frankrig › Paris

Miljøzone Paris

Vigtig!

Paris har fire miljøzoner: Paris by ZFE, Paris Stor ZPA, Paris A86 (inden) ZFE, Paris A86 (udenfor) ZFE

Miljøzonens navn: Miljøzone Paris by ZFE - Frankrig

Miljøzonen er indført den: 01.09.2015

Miljøzonens type: Permanent gyldig, 08.00-20.00

Kørselsforbud (midlertidigt): Vides endnu ikke

Kørselsforbud (permanent): Køretøjer uden miljømærkat samt køretøjer, der har en 5, 4-miljømærkat.

Bødestraf: 68-450 €

Område/grænser for miljøzonen: Paris’ indre ringvej, Boulevard Périphérique samt Bois de Boulogne og Bois de Vincennes omfattes fra og med 01.07.2019 af de regler, der gælder i den omkringliggende miljøzone ZFE Grand Paris. Paris by (Paris ZFE) befinder sig desuden inden for Paris’ ZPA-zone.

Særlige forhold og regler: Den 01.07.2019 blev der endegyldigt indført kørselsforbud for miljømærkat 4. Dette forbud gælder mandag til fredag fra kl. 8 til 20. For lastbiler og busser gælder forbuddet desuden også i weekender og på helligdage fra kl. 8 til 20.
ZFE Paris ligger inden for ZPA Stor-Paris. I tilfælde af vedvarende, kraftig luftforurening kan yderligere, forskellige kørselsforbud blive aktiveret.

Kontaktinfo vedrørende miljøzonen samt undtagelser: Vides endnu ikke

Undtagelser: Vides endnu ikke

Særlige regler for Paris: Intet kørselsforbud for L, M1, N1 < 3,5 t i weekender og helligdage.

Miljøzonens navn: Miljøzone Paris Stor ZPA - Frankrig

Miljøzonen er indført den: 02.01.2017

Miljøzonens type: Luftbeskyttelseszonen er afhængig af vejret, og den træder efter et forvarsel i kraft på ordre fra præfekten, når grænsen for skadelige stoffer i luften overskrides (f.eks. > 50 µg/m³ for finstøv).

Kørselsforbud (midlertidigt): Køretøjer uden miljømærkat samt køretøjer, der ikke har en tilstrækkelig kategori, afhængigt af luftforureningens intensitet og varighed.

Kørselsforbud (permanent): Vides endnu ikke

Bødestraf: 68-450 €

Område/grænser for miljøzonen: ZPA-zone Stor-Paris’ område omfatter 72 kommuner, der befinder sig inden for motorvej A86. Motorvejen „Boulevard Périphérique“, der befinder sig inden for området, og som omkranser Paris, kan muligvis ligeledes rammes af kørselsforbud som følge af ZPA Paris. Paris’ to lufthavne (Roissy Charles-de-Gaulle og Orly) befinder sig - lige som Disneyland Park - uden for denne zone, og de kan dermed ikke blive ramt af kørselsforbud.

Særlige forhold og regler: ZCR Paris ligger inden for ZPA Stor-Paris. I tilfælde af vedvarende, kraftig luftforurening kan yderligere, forskellige kørselsforbud blive aktiveret. Trafikken på motorvej A86 er ikke omfattet af kørselsforbuddene.

Kontaktinfo vedrørende miljøzonen samt undtagelser: Vides endnu ikke

Undtagelser: Vides endnu ikke

Miljøzonens navn: Miljøzone Paris A86 (inden) ZFE - Frankrig

Miljøzonen er indført den: 01.09.2015

Miljøzonens type: Permanent gyldig, 08.00-20.00

Kørselsforbud (midlertidigt): Vides endnu ikke

Kørselsforbud (permanent): Køretøjer uden miljømærkat samt køretøjer, der har en 4, 5-miljømærkat.

Bødestraf: 68-450 €

Område/grænser for miljøzonen: Som udgangspunkt skulle zonen dække samtlige 79 kommuner, der befinder sig hovedsageligt inden for motorvej A86. Kommunerne er dig ikke forpligtede til at tilslutte sig zonen, så derfor gælder reglerne kun i 47 af de 79 kommuner. Green-Zones har sin app udgivet et kort over miljøzonen, der ser ud som et kludetæppe som følge af de mange forskellige regler. Kortet viser, at Grand Paris’ miljøzone gælder i mange (men ikke alle) kommuner inden for A86 samt i visse kommuner uden for A86 samt i Paris’ to byskove ”Bois de Boulogne“ og ”Bois de Vincennes“.

Den stærkt trafikerede motorringvej A86 er undtaget for Grand Paris ZCR/ZFE-zonens regler. Paris’ byringvej, Boulevard Périphérique, der befinder sig uden for Paris ZCR-zonen, ligger nu inde i Grand Paris ZCR/ZFE-zonen.

Den permanente zone Grand Paris ZCR/ZFE skal fremover ikke forveksles med den permanente zone Paris ZCR, hvor der gælder endnu strengere regler, samt den midlertidige zone Paris ZPA, der hyppigt træder i kraft ved forhøjet luftforurening på grund af vejret, og denne zone gælder over de andre zoners regler.

Kontaktinfo vedrørende miljøzonen samt undtagelser: Vides endnu ikke

Undtagelser: Vides endnu ikke

Særlige regler for Paris: Intet kørselsforbud for L, M1, N1 < 3,5 t i weekender og helligdage.

Miljøzonens navn: Miljøzone Paris A86 (udenfor) ZFE - Frankrig

Miljøzonen er indført den: 01.09.2015

Miljøzonens type: Permanent gyldig, 08.00-20.00

Kørselsforbud (midlertidigt): Vides endnu ikke

Kørselsforbud (permanent): Køretøjer uden miljømærkat samt køretøjer, der har en 5-miljømærkat.

Bødestraf: 68-450 €

Område/grænser for miljøzonen: Som udgangspunkt skulle zonen dække samtlige 79 kommuner, der befinder sig hovedsageligt inden for motorvej A86. Kommunerne er dig ikke forpligtede til at tilslutte sig zonen, så derfor gælder reglerne kun i 47 af de 79 kommuner. Green-Zones har sin app udgivet et kort over miljøzonen, der ser ud som et kludetæppe som følge af de mange forskellige regler. Kortet viser, at Grand Paris’ miljøzone gælder i mange (men ikke alle) kommuner inden for A86 samt i visse kommuner uden for A86 samt i Paris’ to byskove ”Bois de Boulogne“ og ”Bois de Vincennes“.

Den stærkt trafikerede motorringvej A86 er undtaget for Grand Paris ZCR/ZFE-zonens regler. Paris’ byringvej, Boulevard Périphérique, der befinder sig uden for Paris ZCR-zonen, ligger nu inde i Grand Paris ZCR/ZFE-zonen.

Den permanente zone Grand Paris ZCR/ZFE skal fremover ikke forveksles med den permanente zone Paris ZCR, hvor der gælder endnu strengere regler, samt den midlertidige zone Paris ZPA, der hyppigt træder i kraft ved forhøjet luftforurening på grund af vejret, og denne zone gælder over de andre zoners regler.

Kontaktinfo vedrørende miljøzonen samt undtagelser: Vides endnu ikke

Undtagelser: Vides endnu ikke

Særlige regler for Paris: Intet kørselsforbud for L, M1, N1 < 3,5 t i weekender og helligdage.

Miljøzone ZFE

Har jeg brug for en miljømærkat eller registrering?

For at komme ind i miljøzonen har hvert berørt køretøj brug for en gyldig fransk miljømærka (Certificat qualité de l’Air). Ellers kan der forventes en bøde på mellem 68 og 375 euro.

ZFE-zoner (Zone à Faibles Émissions), som stadig blev kaldt ZCR-zoner fra 2016 til slutningen af ​​2019, er faste zoner, der kan identificeres ved trafikskilte.
Oprettelsen af ​​en ZFE i Frankrig er ansvarlig for den respektive by eller kommune og er reguleret i den nationale lovgivning Décret ZCR 2016-847 af 28. juni 2016. Efter en 6-måneders lovpligtig høringsprocedure, som også giver de berørte ret til at sige noget, kan zonen træde i kraft.
For at kunne køre ind i ZFE-miljøzoner, der er defineret af byer eller kommuner i Frankrig, kræves et Certat qualité de l’Air, der er opdelt i 6 kategorier.

Den respektive by eller kommune bestemmer, hvilke klistermærker der får adgang til, og hvornår. På et ekstra skilt under det faktiske ZFE-tegn vises de dage og tidspunkter, hvorpå du kan indtaste med en bestemt fransk vignet.


På lang sigt vil flere og flere vignetkategorier blive udelukket fra indsejling i miljøzoner, således at kun om nogle få år kun kategori E og 1 kan komme ind.
I en ZFE-zone er vignetfarver permanent udelukket og afhænger ikke af de respektive vejrforhold. Det kan dog ske, at en ZFE- og en ZPA-zone overlapper hinanden. Hvis der derefter erklæres kørselsforbud inden for ZPA-zonen på grund af vejret, gælder disse også for ZFE / zonen. Derefter gælder ZPA-reglerne også for ZFE-zonen.
Hvis ZFE-zonen imidlertid ikke er inden for en ZPA-zone, kan denne sag ikke forekomme, og reglerne kan ikke ændres.

Begyndelsen og slutningen af ​​miljøzoner er markeret med tegn. Dette viser en rød cirkel som et forbudstegn med bemærkningen "Zones à Circulation Restreinte" (begrænset zone). Indgangsskiltet angiver ikke, hvem der må køre ind eller ikke.


I vores Green-Zones App har vi vist et detaljeret kort over hver miljøzone. På denne måde kan du let genkende grænserne og undgå sanktioner.

Ja, meget mange. Frankrig har over 30 forskellige miljøzoner. Disse adskiller sig i ZFE (permanent), ZPA (midlertidig) og ZPAd (midlertidig afdeling) zoner.


I vores Green-Zones App har vi samlet og tydeligt præsenteret alle europæiske miljøzoner.

Miljøzone ZPA

Har jeg brug for en miljømærkat eller registrering?

Hvis der er en luftforureningstop, og ZPA-zonen er aktiveret, har hvert berørt køretøj brug for en gyldig fransk miljømærka (Certificat qualité de l’Air) for at komme ind i miljøzonen. Ellers kan der forventes en bøde på mellem 68 og 375 euro.


Du kan finde ud af, om en ZPA-zone er aktiv, og hvilken vignet er påvirket af kørselsforbudet i vores Green-Zones App.

ZPA-zoner ("zones de protection de l'air") gælder ikke permanent, men er kun aktive under dårlige vejrforhold og når der er stor luftforurening. De kan påvirke områderne i hele store samfund (kaldet "metropoler" på fransk) eller fokusere på en bestemt Konturerne for hver beskyttelse af luftangreb er derfor præcist defineret på forhånd.
Da ZPA-zoner kun er gyldige i tilfælde af en luftforureningstop, gælder de trafikrestriktioner, der er fastsat i et dekret, kun, hvis de specificerede grænseværdier for luftforurening er overskredet. Derefter er visse vignetfarver udelukket fra trafik for at reducere forurenende emissioner. For hver luftbeskyttelseszone blev der på forhånd udarbejdet anbefalinger om, hvilke vignetfarver der skulle udelukkes i tilfælde af alvorlig luftforurening. I det specifikke tilfælde af luftforurening afgøres dette dog altid af departementets præfekt.

De mest store ZPA luftbeskyttelseszoner inden for en afdeling er normalt ikke skiltet. I de 95 afdelinger i det kontinentale Frankrig er det derfor næsten umuligt for ikke-beboere at erkende det nøjagtige omfang af en ZPA-miljøzone. I henhold til artikel R411-19 i den franske vejtrafikskodeks falder beslutningen om at oprette et hus til beskyttelse mod luftangreb og fastlægge de lokale regler, der gælder der, til præfekten for den relevante afdeling. Når ZPA-zonen er besluttet, offentliggøres den lovligt i en décret des prefect.

Trafikbegrænsningerne, der er besluttet i en ZPA, træder ikke i kraft på samme dag, som de meddeles. Normalt annonceres de om eftermiddagen eller aftenen den næste dag. Kørselsforbudene gælder derefter i hele ZPA. I tilfælde af, at der er en urban ZCR-zone i ZPA-zonen, overskrives dens regler under en luftforureningstop. Først efter afslutningen af ​​den maksimale luftforurening gælder de konstante trafikbegrænsninger for vignetkategorier igen inden for ZCR-zonen.

ZPA-zoner aktiveres kun midlertidigt. Størrelsen og dimensionerne på zonen er helt individuelle. Dette bestemmes af den respektive præfekt afhængig af luftforureningens intensitet. Der er derfor ingen specielle tegn for ZPA-zoner.

Det reguleres forskelligt med ZFE-zoner. Der er begyndelsen og slutningen af ​​miljøzoner er markeret med tegn. Dette viser en rød cirkel som et forbudstegn med bemærkningen "Zones à Circulation Restreinte" (begrænset zone). Indgangsskiltet angiver ikke, hvem der må køre ind eller ikke.


I vores Green-Zones App har vi vist et detaljeret kort over hver miljøzone. På denne måde kan du let genkende grænserne og undgå sanktioner.

Ja, meget mange. Frankrig har over 30 forskellige miljøzoner. Disse adskiller sig i ZFE (permanent), ZPA (midlertidig) og ZPAd (midlertidig afdeling) zoner.


I vores Green-Zones App har vi samlet og tydeligt præsenteret alle europæiske miljøzoner.

Godt at vide...

Alle aktuelle kørselsforbud og anden information er tilgængelige i vores Green-Zones App.