Green-Zones.eu › Miljøzonen › Frankrig › Loire/Saint-Étienne

Miljøzone Loire/Saint-Étienne

Vigtig!

Saint-Étienne har tre miljøzoner: Saint-Étienne ZFE, Saint-Étienne ZPA, Loire/Saint-Étienne ZPAd

Miljøzonens navn: Miljøzone Loire ZPAd - Frankreich

Miljøzonen er indført den: 27.09.2019

Miljøzonens type: Luftbeskyttelseszonen er afhængig af vejret, og den træder efter et forvarsel i kraft på ordre fra præfekten, når grænsen for skadelige stoffer i luften overskrides (f.eks. > 50 µg/m³ for finstøv).

Kørselsforbud (midlertidigt): Køretøjer uden miljømærkat samt køretøjer, der ikke har en tilstrækkelig kategori, afhængigt af luftforureningens intensitet og varighed.

Kørselsforbud (permanent): Vides endnu ikke

Bødestraf: 68-450 €

Område/grænser for miljøzonen: ZPAd-zonen kan i princippet gælde for hele Département. Det præcise og relevante omfang af den aktiverede zone defineres på ny hver gang, der opstår forhøjes luftforurening, og omfanget offentliggøres i den særlige pressemeddelelse fra præfekten, der forkynder, at en zone træder i kraft. De motorveje i departementet, der kan blive ramt af kørselsforbud, er motorvejene A47, A72, A89.

Særlige forhold og regler: Alt afhængigt af luftforureningens type, intensitet og varighed kan grænserne for én eller flere zoner inden for departementet ændre sig. Præfekten kan udstede kørselsforbud for flere kategorier ad gangen.

Kontaktinfo vedrørende miljøzonen samt undtagelser: Vides endnu ikke

Undtagelser: Vides endnu ikke

Plakettenpflicht/Registrierungspflicht: Ja

Miljøzonens navn: Miljøzone Saint-Étienne ZFE - Frankrig

Miljøzonen er indført den: 01.10.2018

Miljøzonens type: Permanent

Kørselsforbud (midlertidigt): Vides endnu ikke

Kørselsforbud (permanent): Køretøjsklasse: varevogne (N1), lastbiler (N2, N3)
Brændstoftype: alle
Euronorm: 0-2 (diesel), 0-1 (benzin, LPG)
Badge/registrering/ansøgning: Kun adgang med miljøbadge Frankrig 5, 4, 3, 2, 2, 1, E

Bødestraf: 68-450 €

Område/grænser for miljøzonen: Lavemissionszonen ligger inden for den trekant, der dannes af omfartsvejene A72, N88 og D201. Selve vejene er ikke en del af lavemissionszonen.

Særlige forhold og regler: Det er kun erhvervsmæssige brugere, der er berørt af kørselsforbuddet.

Kontaktinfo vedrørende miljøzonen samt undtagelser: fonds-air-vehicules@saint-etienne-metropole.fr

Undtagelser: Vides endnu ikke

Miljøzonens navn: Miljøzone Saint-Étienne ZPA - Frankrig

Miljøzonen er indført den: 01.01.2018

Miljøzonens type: Vejrrelateret luftbeskyttelseszone, der gælder efter en forvarselsfase, når grænseværdierne for forurenende stoffer overskrides (f.eks. > 50 µg/m³ partikler) og efter en afgørelse truffet af præfekten.

Kørselsforbud (midlertidigt): Køretøjer uden vignet og uden tilstrækkelig vignetklasse afhængigt af luftforureningens omfang og varighed. Vignetter i klasse 4 og 5 kan også blive berørt.

Kørselsforbud (permanent): Vides endnu ikke

Bødestraf: 68-450 €

Område/grænser for miljøzonen: Området ligger i den trekant, der dannes af omfartsvejene A72, N88 og D201. Selve vejene er ikke en del af lavemissionszonen. Anvendelsesområdet for den midlertidige lavemissionszone er det samme som for den permanente lavemissionszone.

Kontaktinfo vedrørende miljøzonen samt undtagelser: Vides endnu ikke

Undtagelser: Vides endnu ikke

Miljøzone ZFE

Har jeg brug for en miljømærkat eller registrering?

For at komme ind i miljøzonen har hvert berørt køretøj brug for en gyldig fransk miljømærka (Certificat qualité de l’Air). Ellers kan der forventes en bøde på mellem 68 og 375 euro.

ZFE-zoner (Zone à Faibles Émissions), som stadig blev kaldt ZCR-zoner fra 2016 til slutningen af ​​2019, er faste zoner, der kan identificeres ved trafikskilte.
Oprettelsen af ​​en ZFE i Frankrig er ansvarlig for den respektive by eller kommune og er reguleret i den nationale lovgivning Décret ZCR 2016-847 af 28. juni 2016. Efter en 6-måneders lovpligtig høringsprocedure, som også giver de berørte ret til at sige noget, kan zonen træde i kraft.
For at kunne køre ind i ZFE-miljøzoner, der er defineret af byer eller kommuner i Frankrig, kræves et Certat qualité de l’Air, der er opdelt i 6 kategorier.

Den respektive by eller kommune bestemmer, hvilke klistermærker der får adgang til, og hvornår. På et ekstra skilt under det faktiske ZFE-tegn vises de dage og tidspunkter, hvorpå du kan indtaste med en bestemt fransk vignet.


På lang sigt vil flere og flere vignetkategorier blive udelukket fra indsejling i miljøzoner, således at kun om nogle få år kun kategori E og 1 kan komme ind.
I en ZFE-zone er vignetfarver permanent udelukket og afhænger ikke af de respektive vejrforhold. Det kan dog ske, at en ZFE- og en ZPA-zone overlapper hinanden. Hvis der derefter erklæres kørselsforbud inden for ZPA-zonen på grund af vejret, gælder disse også for ZFE / zonen. Derefter gælder ZPA-reglerne også for ZFE-zonen.
Hvis ZFE-zonen imidlertid ikke er inden for en ZPA-zone, kan denne sag ikke forekomme, og reglerne kan ikke ændres.

Begyndelsen og slutningen af ​​miljøzoner er markeret med tegn. Dette viser en rød cirkel som et forbudstegn med bemærkningen "Zones à Circulation Restreinte" (begrænset zone). Indgangsskiltet angiver ikke, hvem der må køre ind eller ikke.


I vores Green-Zones App har vi vist et detaljeret kort over hver miljøzone. På denne måde kan du let genkende grænserne og undgå sanktioner.

Ja, meget mange. Frankrig har over 30 forskellige miljøzoner. Disse adskiller sig i ZFE (permanent), ZPA (midlertidig) og ZPAd (midlertidig afdeling) zoner.


I vores Green-Zones App har vi samlet og tydeligt præsenteret alle europæiske miljøzoner.

Miljøzone ZPA

Har jeg brug for en miljømærkat eller registrering?

Hvis der er en luftforureningstop, og ZPA-zonen er aktiveret, har hvert berørt køretøj brug for en gyldig fransk miljømærka (Certificat qualité de l’Air) for at komme ind i miljøzonen. Ellers kan der forventes en bøde på mellem 68 og 375 euro.


Du kan finde ud af, om en ZPA-zone er aktiv, og hvilken vignet er påvirket af kørselsforbudet i vores Green-Zones App.

ZPA-zoner ("zones de protection de l'air") gælder ikke permanent, men er kun aktive under dårlige vejrforhold og når der er stor luftforurening. De kan påvirke områderne i hele store samfund (kaldet "metropoler" på fransk) eller fokusere på en bestemt Konturerne for hver beskyttelse af luftangreb er derfor præcist defineret på forhånd.
Da ZPA-zoner kun er gyldige i tilfælde af en luftforureningstop, gælder de trafikrestriktioner, der er fastsat i et dekret, kun, hvis de specificerede grænseværdier for luftforurening er overskredet. Derefter er visse vignetfarver udelukket fra trafik for at reducere forurenende emissioner. For hver luftbeskyttelseszone blev der på forhånd udarbejdet anbefalinger om, hvilke vignetfarver der skulle udelukkes i tilfælde af alvorlig luftforurening. I det specifikke tilfælde af luftforurening afgøres dette dog altid af departementets præfekt.

De mest store ZPA luftbeskyttelseszoner inden for en afdeling er normalt ikke skiltet. I de 95 afdelinger i det kontinentale Frankrig er det derfor næsten umuligt for ikke-beboere at erkende det nøjagtige omfang af en ZPA-miljøzone. I henhold til artikel R411-19 i den franske vejtrafikskodeks falder beslutningen om at oprette et hus til beskyttelse mod luftangreb og fastlægge de lokale regler, der gælder der, til præfekten for den relevante afdeling. Når ZPA-zonen er besluttet, offentliggøres den lovligt i en décret des prefect.

Trafikbegrænsningerne, der er besluttet i en ZPA, træder ikke i kraft på samme dag, som de meddeles. Normalt annonceres de om eftermiddagen eller aftenen den næste dag. Kørselsforbudene gælder derefter i hele ZPA. I tilfælde af, at der er en urban ZCR-zone i ZPA-zonen, overskrives dens regler under en luftforureningstop. Først efter afslutningen af ​​den maksimale luftforurening gælder de konstante trafikbegrænsninger for vignetkategorier igen inden for ZCR-zonen.

ZPA-zoner aktiveres kun midlertidigt. Størrelsen og dimensionerne på zonen er helt individuelle. Dette bestemmes af den respektive præfekt afhængig af luftforureningens intensitet. Der er derfor ingen specielle tegn for ZPA-zoner.

Det reguleres forskelligt med ZFE-zoner. Der er begyndelsen og slutningen af ​​miljøzoner er markeret med tegn. Dette viser en rød cirkel som et forbudstegn med bemærkningen "Zones à Circulation Restreinte" (begrænset zone). Indgangsskiltet angiver ikke, hvem der må køre ind eller ikke.


I vores Green-Zones App har vi vist et detaljeret kort over hver miljøzone. På denne måde kan du let genkende grænserne og undgå sanktioner.

Ja, meget mange. Frankrig har over 30 forskellige miljøzoner. Disse adskiller sig i ZFE (permanent), ZPA (midlertidig) og ZPAd (midlertidig afdeling) zoner.


I vores Green-Zones App har vi samlet og tydeligt præsenteret alle europæiske miljøzoner.

Miljøzone ZPAd

Har jeg brug for en miljømærkat eller registrering?

Hvis der er en luftforureningstop, og ZPAd-zonen er aktiveret, har hvert berørt køretøj brug for en gyldig fransk miljømærka (Certificat qualité de l’Air) for at komme ind i miljøzonen. Ellers kan der forventes en bøde på mellem 68 og 375 euro.


Du kan finde ud af, om en ZPAd-zone er aktiv, og hvilken vignet er påvirket af kørselsforbudet i vores Green-Zones App.

ZPAd ("zone de protection de l'air départementale") er luftbeskyttelseszoner, der gælder for en hel afdeling. I hvilke lokale områder inden for ZPAd-trafikbegrænsninger derefter vil forekomme på grund af en luftforureningstop, der opstår, ikke kan defineres på forhånd. Det respektive førstegangsdekret indeholder bestemmelser om konkrete trafikrestriktioner i tilfælde af en luftforureningstop, så området inden for afdelingen kun bestemmes i et konkret, politiets dekret, hvor der derefter træffes konkrete foranstaltninger. I teorien kan en hel afdeling blive påvirket af en bestemt foranstaltning, men dette er relativt usandsynligt.
Under alle omstændigheder er den respektive prefekt for afdelingen ansvarlig, baseret på de data, der er leveret af det regionale luftbeskyttelsesinstitut, til at udstede kørselsforbud, hvor det er nødvendigt (f.eks. I en eller flere kommuner, på en motorvej eller inden for hele afdelingen). I disse tilfælde træffes der også en beslutning om Certificat qualité de l’Air-vignetter, som skal udelukkes fra trafik.

ZPAd-zoner aktiveres kun midlertidigt. Størrelsen og dimensionerne på zonen er helt individuelle. Dette bestemmes af den respektive præfekt afhængig af luftforureningens intensitet. Der er derfor ingen specielle tegn for ZPAd-zoner.

Det reguleres forskelligt med ZFE-zoner. Der er begyndelsen og slutningen af ​​miljøzoner er markeret med tegn. Dette viser en rød cirkel som et forbudstegn med bemærkningen "Zones à Circulation Restreinte" (begrænset zone). Indgangsskiltet angiver ikke, hvem der må køre ind eller ikke.


I vores Green-Zones App har vi vist et detaljeret kort over hver miljøzone. På denne måde kan du let genkende grænserne og undgå sanktioner.

Ja, meget mange. Frankrig har over 30 forskellige miljøzoner. Disse adskiller sig i ZFE (permanent), ZPA (midlertidig) og ZPAd (midlertidig afdeling) zoner.


I vores Green-Zones App har vi samlet og tydeligt præsenteret alle europæiske miljøzoner.

Godt at vide...

Alle aktuelle kørselsforbud og anden information er tilgængelige i vores Green-Zones App.