Green-Zones.eu › Miljøzonen › Frankrig › Grenoble

Miljøzone Grenoble

Vigtig!

Grenoble har tre miljøzoner: Grenoble ZFE, Grenoble-Alpes Métropole ZPA, Isère / Grenoble ZPAd

Miljøzonens navn: ZFE-miljøzonen Grenoble - Frankrig

Miljøzonen er indført den: 01.01.2017

Miljøzonens type: Permanent

Kørselsforbud (midlertidigt): Vides endnu ikke

Kørselsforbud (permanent): Permanent kørselsforbud for lastbiler og lette erhvervskøretøjer uden Crit’Air-miljømærkat eller fra miljømærkatkategori 5 og 4.

Bødestraf: 68-450 €

Område/grænser for miljøzonen: Grenobles ZFE-zone trådte i kraft den 02.02.2020, og den dækker byen Grenobles areal samt 27 landlige kommuner rundt om byen. Det drejer sig om kommunerne: Grenoble-Alpes Métropole: Bresson, Échirolles, Eybens, La Tronche, Poisat, Pont-de-Claix, Saint-Égrève, Saint-Martin-d’Hères (inkl. universitetets campus), Saint-Martin-le-Vinoux og Champ-sur-Drac, Champagnier, Claix, Corenc, Fontaine, Gières, Jarrie, Meylan, Montchaboud, Noyarey, Quaix-en-Chartreuse, Saint-Georges-de-Commiers, Sassenage, Seyssinet-Pariset, Seyssins, Varces-Allières-et-Risset, Venon, Veurey-Voroize.
Der er ingen kørselsforbud på trafikårerne A48, N481, A480, A41, N87 (ringvejen), N85 og A51, der befinder sig inden for zonen.

Særlige forhold og regler: ZFE-zone Grenoble befinder sig inden for ZPA-zonen Grenoble-Alpes Métropole. Hvis der i ZPA-zonen indføres kørselsforbud som følge af en luftforureningsalarm gælder disse derfor også i ZCR-zonen. Der er på nuværende tidspunkt ikke påkrævet miljømærkat til personbiler, busser, to-, tre- og lette firhjulede motorkøretøjer.

Kontaktinfo vedrørende miljøzonen samt undtagelser: Under bestemte, nøje afgrænsede forhold kan der ansøges om en dispensation fra reglerne. Kontakt: voirie@lametro.fr

Undtagelser: Vides endnu ikke

Miljøzonens navn: Miljøzone Grenoble ZPA - Frankrig

Miljøzonen er indført den: 01.01.2017

Miljøzonens type: Luftbeskyttelseszonen er afhængig af vejret, og den træder efter et forvarsel i kraft på ordre fra præfekten, når grænsen for skadelige stoffer i luften overskrides (f.eks. > 50 µg/m³ for finstøv).

Kørselsforbud (midlertidigt): Køretøjer uden miljømærkat samt køretøjer, der ikke har en tilstrækkelig kategori, afhængigt af luftforureningens intensitet og varighed. Kategorierne 3, 4 og 5 kan risikere kørselsforbud.

Kørselsforbud (permanent): Vides endnu ikke

Bødestraf: 68-450 €

Område/grænser for miljøzonen: ZPA-zonen Grenoble-Alpes omfatter alle metropolens 49 kommuner. Området strækker sig langs motorvej A41 til betalingsanlægget Crolles og langs motorvej A48 til betalingsanlægget Voreppe. Derfor kan motorvejene A41, A48, A480 og N481 ligeledes blive berørt af kørselsforbud.

Særlige forhold og regler: Efter varslingens dag 2 sænkes hastighedsgrænserne med 20 km/t på alle landeveje, motortrafikveje og motorveje, og der gives rabat på billetter til den offentlige trafik. Hvis der opstår kraftig luftforurening indføres der også kørselsforbud og begrænsninger gældende for de forskellige miljømærkatkategorier i ZCR-zonen Grenoble, der befinder sig inden i ZPA-zonen.

Kontaktinfo vedrørende miljøzonen samt undtagelser: Vides endnu ikke

Undtagelser: Vides endnu ikke

Miljøzonens navn: Miljøzone Savoie Isère/Grenoble ZPAd - Frankrig

Miljøzonen er indført den: 04.01.2018

Miljøzonens type: Luftbeskyttelseszone afhængigt af vejrforholdene. Gyldig efter et forvarsel og en bekendtgørelse når grænserne for skadelige stoffer i luften overskrides, f.eks. ved > 50 µg/m³ finstøv.

Kørselsforbud (midlertidigt): Køretøjer uden miljømærkat samt køretøjer, der ikke har en tilstrækkelig kategori, afhængigt af luftforureningens intensitet og varighed. Som minimum kan kategori 4 og 5 samt yderligere kategorier udelukkes fra kørsel i zonen afhængigt af præfektens beslutning.

Kørselsforbud (permanent): Vides endnu ikke

Bødestraf: 68-450 €

Område/grænser for miljøzonen: Zonen dækker i teorien hele Département Isères samlede areal. Indenfor området omkring Grenoble gælder dog de regler, der i forvejen eksisterer i ZPA-zone Grenoble. Derudover fastlægges det relevante omfang for den aktiverede zone enkeltvist, hver gang der er en kraftig luftforurening. Omfanget og grænserne offentliggøres enkeltvist i en bekendtgørelse, der også er grundlaget for, at en zone kan træde i kraft. De motorveje i Département Savoie, der kan blive ramt af kørselsforbud, er A41, A43, A48 og A51.

Særlige forhold og regler: Alt afhængigt af luftforureningens type, intensitet og varighed kan grænserne for én eller flere zoner inden for departementet ændre sig. Kørsel med andre kategorier end kategori 4 og 5 kan også forbydes.

Kontaktinfo vedrørende miljøzonen samt undtagelser: Vides endnu ikke

Undtagelser: Vides endnu ikke

Miljøzone ZFE

Har jeg brug for en miljømærkat eller registrering?

For at komme ind i miljøzonen har hvert berørt køretøj brug for en gyldig fransk miljømærka (Certificat qualité de l’Air). Ellers kan der forventes en bøde på mellem 68 og 375 euro.

ZFE-zoner (Zone à Faibles Émissions), som stadig blev kaldt ZCR-zoner fra 2016 til slutningen af ​​2019, er faste zoner, der kan identificeres ved trafikskilte.
Oprettelsen af ​​en ZFE i Frankrig er ansvarlig for den respektive by eller kommune og er reguleret i den nationale lovgivning Décret ZCR 2016-847 af 28. juni 2016. Efter en 6-måneders lovpligtig høringsprocedure, som også giver de berørte ret til at sige noget, kan zonen træde i kraft.
For at kunne køre ind i ZFE-miljøzoner, der er defineret af byer eller kommuner i Frankrig, kræves et Certat qualité de l’Air, der er opdelt i 6 kategorier.

Den respektive by eller kommune bestemmer, hvilke klistermærker der får adgang til, og hvornår. På et ekstra skilt under det faktiske ZFE-tegn vises de dage og tidspunkter, hvorpå du kan indtaste med en bestemt fransk vignet.


På lang sigt vil flere og flere vignetkategorier blive udelukket fra indsejling i miljøzoner, således at kun om nogle få år kun kategori E og 1 kan komme ind.
I en ZFE-zone er vignetfarver permanent udelukket og afhænger ikke af de respektive vejrforhold. Det kan dog ske, at en ZFE- og en ZPA-zone overlapper hinanden. Hvis der derefter erklæres kørselsforbud inden for ZPA-zonen på grund af vejret, gælder disse også for ZFE / zonen. Derefter gælder ZPA-reglerne også for ZFE-zonen.
Hvis ZFE-zonen imidlertid ikke er inden for en ZPA-zone, kan denne sag ikke forekomme, og reglerne kan ikke ændres.

Begyndelsen og slutningen af ​​miljøzoner er markeret med tegn. Dette viser en rød cirkel som et forbudstegn med bemærkningen "Zones à Circulation Restreinte" (begrænset zone). Indgangsskiltet angiver ikke, hvem der må køre ind eller ikke.


I vores Green-Zones App har vi vist et detaljeret kort over hver miljøzone. På denne måde kan du let genkende grænserne og undgå sanktioner.

Ja, meget mange. Frankrig har over 30 forskellige miljøzoner. Disse adskiller sig i ZFE (permanent), ZPA (midlertidig) og ZPAd (midlertidig afdeling) zoner.


I vores Green-Zones App har vi samlet og tydeligt præsenteret alle europæiske miljøzoner.

Miljøzone ZPA

Har jeg brug for en miljømærkat eller registrering?

Hvis der er en luftforureningstop, og ZPA-zonen er aktiveret, har hvert berørt køretøj brug for en gyldig fransk miljømærka (Certificat qualité de l’Air) for at komme ind i miljøzonen. Ellers kan der forventes en bøde på mellem 68 og 375 euro.


Du kan finde ud af, om en ZPA-zone er aktiv, og hvilken vignet er påvirket af kørselsforbudet i vores Green-Zones App.

ZPA-zoner ("zones de protection de l'air") gælder ikke permanent, men er kun aktive under dårlige vejrforhold og når der er stor luftforurening. De kan påvirke områderne i hele store samfund (kaldet "metropoler" på fransk) eller fokusere på en bestemt Konturerne for hver beskyttelse af luftangreb er derfor præcist defineret på forhånd.
Da ZPA-zoner kun er gyldige i tilfælde af en luftforureningstop, gælder de trafikrestriktioner, der er fastsat i et dekret, kun, hvis de specificerede grænseværdier for luftforurening er overskredet. Derefter er visse vignetfarver udelukket fra trafik for at reducere forurenende emissioner. For hver luftbeskyttelseszone blev der på forhånd udarbejdet anbefalinger om, hvilke vignetfarver der skulle udelukkes i tilfælde af alvorlig luftforurening. I det specifikke tilfælde af luftforurening afgøres dette dog altid af departementets præfekt.

De mest store ZPA luftbeskyttelseszoner inden for en afdeling er normalt ikke skiltet. I de 95 afdelinger i det kontinentale Frankrig er det derfor næsten umuligt for ikke-beboere at erkende det nøjagtige omfang af en ZPA-miljøzone. I henhold til artikel R411-19 i den franske vejtrafikskodeks falder beslutningen om at oprette et hus til beskyttelse mod luftangreb og fastlægge de lokale regler, der gælder der, til præfekten for den relevante afdeling. Når ZPA-zonen er besluttet, offentliggøres den lovligt i en décret des prefect.

Trafikbegrænsningerne, der er besluttet i en ZPA, træder ikke i kraft på samme dag, som de meddeles. Normalt annonceres de om eftermiddagen eller aftenen den næste dag. Kørselsforbudene gælder derefter i hele ZPA. I tilfælde af, at der er en urban ZCR-zone i ZPA-zonen, overskrives dens regler under en luftforureningstop. Først efter afslutningen af ​​den maksimale luftforurening gælder de konstante trafikbegrænsninger for vignetkategorier igen inden for ZCR-zonen.

ZPA-zoner aktiveres kun midlertidigt. Størrelsen og dimensionerne på zonen er helt individuelle. Dette bestemmes af den respektive præfekt afhængig af luftforureningens intensitet. Der er derfor ingen specielle tegn for ZPA-zoner.

Det reguleres forskelligt med ZFE-zoner. Der er begyndelsen og slutningen af ​​miljøzoner er markeret med tegn. Dette viser en rød cirkel som et forbudstegn med bemærkningen "Zones à Circulation Restreinte" (begrænset zone). Indgangsskiltet angiver ikke, hvem der må køre ind eller ikke.


I vores Green-Zones App har vi vist et detaljeret kort over hver miljøzone. På denne måde kan du let genkende grænserne og undgå sanktioner.

Ja, meget mange. Frankrig har over 30 forskellige miljøzoner. Disse adskiller sig i ZFE (permanent), ZPA (midlertidig) og ZPAd (midlertidig afdeling) zoner.


I vores Green-Zones App har vi samlet og tydeligt præsenteret alle europæiske miljøzoner.

Miljøzone ZPAd

Har jeg brug for en miljømærkat eller registrering?

Hvis der er en luftforureningstop, og ZPAd-zonen er aktiveret, har hvert berørt køretøj brug for en gyldig fransk miljømærka (Certificat qualité de l’Air) for at komme ind i miljøzonen. Ellers kan der forventes en bøde på mellem 68 og 375 euro.


Du kan finde ud af, om en ZPAd-zone er aktiv, og hvilken vignet er påvirket af kørselsforbudet i vores Green-Zones App.

ZPAd ("zone de protection de l'air départementale") er luftbeskyttelseszoner, der gælder for en hel afdeling. I hvilke lokale områder inden for ZPAd-trafikbegrænsninger derefter vil forekomme på grund af en luftforureningstop, der opstår, ikke kan defineres på forhånd. Det respektive førstegangsdekret indeholder bestemmelser om konkrete trafikrestriktioner i tilfælde af en luftforureningstop, så området inden for afdelingen kun bestemmes i et konkret, politiets dekret, hvor der derefter træffes konkrete foranstaltninger. I teorien kan en hel afdeling blive påvirket af en bestemt foranstaltning, men dette er relativt usandsynligt.
Under alle omstændigheder er den respektive prefekt for afdelingen ansvarlig, baseret på de data, der er leveret af det regionale luftbeskyttelsesinstitut, til at udstede kørselsforbud, hvor det er nødvendigt (f.eks. I en eller flere kommuner, på en motorvej eller inden for hele afdelingen). I disse tilfælde træffes der også en beslutning om Certificat qualité de l’Air-vignetter, som skal udelukkes fra trafik.

ZPAd-zoner aktiveres kun midlertidigt. Størrelsen og dimensionerne på zonen er helt individuelle. Dette bestemmes af den respektive præfekt afhængig af luftforureningens intensitet. Der er derfor ingen specielle tegn for ZPAd-zoner.

Det reguleres forskelligt med ZFE-zoner. Der er begyndelsen og slutningen af ​​miljøzoner er markeret med tegn. Dette viser en rød cirkel som et forbudstegn med bemærkningen "Zones à Circulation Restreinte" (begrænset zone). Indgangsskiltet angiver ikke, hvem der må køre ind eller ikke.


I vores Green-Zones App har vi vist et detaljeret kort over hver miljøzone. På denne måde kan du let genkende grænserne og undgå sanktioner.

Ja, meget mange. Frankrig har over 30 forskellige miljøzoner. Disse adskiller sig i ZFE (permanent), ZPA (midlertidig) og ZPAd (midlertidig afdeling) zoner.


I vores Green-Zones App har vi samlet og tydeligt præsenteret alle europæiske miljøzoner.

Godt at vide...

Alle aktuelle kørselsforbud og anden information er tilgængelige i vores Green-Zones App.