Green-Zones.eu › Miljøzonen › Frankrig › Arve-dal

Miljøzone Arve-dal

Vigtig!

Arve-dal har en miljøzone: Arve-dal ZPA

Miljøzonens navn: Miljøzone Arve-dal ZPA - Frankrig

Miljøzonen er indført den: 01.09.2017

Miljøzonens type: Luftbeskyttelseszone afhængig af vejret, og som træder i kraft på befaling fra præfekten i tilfælde af kraftig luftforurening (> 80 µg/m³ finstøv) efter et forvarsel (ved > 50 µg/m³ finstøv).

Kørselsforbud (midlertidigt): Lastbiler > 7,5 t fra EURO-kategori 0, 1, 2 og 3 uden tilstrækkelig miljømærkat afhængigt af luftforureningens intensitet og varighed.

Kørselsforbud (permanent): Vides endnu ikke

Bødestraf: 68-450 €

Område/grænser for miljøzonen: ZPA-miljøzonen Arve-dal dækker over 41 byer og kommuner langs Arve-flodens ca. 80 km lange forløb mellem kommunen Contamine-sur-Arve ved motorvejskrydset A40/A410 samt Arves udspring og Vallorcine. De vejstrækninger, der er berørt, er motorvej A40 mellem motorvejskryds A40/A410 og La Fayet, landevejen N205 til afkørselen mod Mont Blanc-tunnelen samt D1506 mod Chamonix og Vallorcine.

Særlige forhold og regler: ZPA-zone Arve-dal befinder sig inden for ZPAd-zonen Haute-Savoie Derfor kan reglerne for departementzonen (ZPAd) ligeledes træde i kraft i tilfælde af kraftig luftforurening, og de har forrang i forhold til de regler, der gælder i ZPA-zone Arve-dal.

Kontaktinfo vedrørende miljøzonen samt undtagelser: Vides endnu ikke

Undtagelser: Vides endnu ikke

Miljøzone ZPA

Har jeg brug for en miljømærkat eller registrering?

Hvis der er en luftforureningstop, og ZPA-zonen er aktiveret, har hvert berørt køretøj brug for en gyldig fransk miljømærka (Certificat qualité de l’Air) for at komme ind i miljøzonen. Ellers kan der forventes en bøde på mellem 68 og 375 euro.


Du kan finde ud af, om en ZPA-zone er aktiv, og hvilken vignet er påvirket af kørselsforbudet i vores Green-Zones App.

ZPA-zoner ("zones de protection de l'air") gælder ikke permanent, men er kun aktive under dårlige vejrforhold og når der er stor luftforurening. De kan påvirke områderne i hele store samfund (kaldet "metropoler" på fransk) eller fokusere på en bestemt Konturerne for hver beskyttelse af luftangreb er derfor præcist defineret på forhånd.
Da ZPA-zoner kun er gyldige i tilfælde af en luftforureningstop, gælder de trafikrestriktioner, der er fastsat i et dekret, kun, hvis de specificerede grænseværdier for luftforurening er overskredet. Derefter er visse vignetfarver udelukket fra trafik for at reducere forurenende emissioner. For hver luftbeskyttelseszone blev der på forhånd udarbejdet anbefalinger om, hvilke vignetfarver der skulle udelukkes i tilfælde af alvorlig luftforurening. I det specifikke tilfælde af luftforurening afgøres dette dog altid af departementets præfekt.

De mest store ZPA luftbeskyttelseszoner inden for en afdeling er normalt ikke skiltet. I de 95 afdelinger i det kontinentale Frankrig er det derfor næsten umuligt for ikke-beboere at erkende det nøjagtige omfang af en ZPA-miljøzone. I henhold til artikel R411-19 i den franske vejtrafikskodeks falder beslutningen om at oprette et hus til beskyttelse mod luftangreb og fastlægge de lokale regler, der gælder der, til præfekten for den relevante afdeling. Når ZPA-zonen er besluttet, offentliggøres den lovligt i en décret des prefect.

Trafikbegrænsningerne, der er besluttet i en ZPA, træder ikke i kraft på samme dag, som de meddeles. Normalt annonceres de om eftermiddagen eller aftenen den næste dag. Kørselsforbudene gælder derefter i hele ZPA. I tilfælde af, at der er en urban ZCR-zone i ZPA-zonen, overskrives dens regler under en luftforureningstop. Først efter afslutningen af ​​den maksimale luftforurening gælder de konstante trafikbegrænsninger for vignetkategorier igen inden for ZCR-zonen.

ZPA-zoner aktiveres kun midlertidigt. Størrelsen og dimensionerne på zonen er helt individuelle. Dette bestemmes af den respektive præfekt afhængig af luftforureningens intensitet. Der er derfor ingen specielle tegn for ZPA-zoner.

Det reguleres forskelligt med ZFE-zoner. Der er begyndelsen og slutningen af ​​miljøzoner er markeret med tegn. Dette viser en rød cirkel som et forbudstegn med bemærkningen "Zones à Circulation Restreinte" (begrænset zone). Indgangsskiltet angiver ikke, hvem der må køre ind eller ikke.


I vores Green-Zones App har vi vist et detaljeret kort over hver miljøzone. På denne måde kan du let genkende grænserne og undgå sanktioner.

Ja, meget mange. Frankrig har over 30 forskellige miljøzoner. Disse adskiller sig i ZFE (permanent), ZPA (midlertidig) og ZPAd (midlertidig afdeling) zoner.


I vores Green-Zones App har vi samlet og tydeligt præsenteret alle europæiske miljøzoner.

Godt at vide...

Alle aktuelle kørselsforbud og anden information er tilgængelige i vores Green-Zones App.