Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Web, Apps a datový servis Data a ekologické zóny

Mapy, Pravidla a Povolení vjezdu do ekologické zóny

Mapy ekologických zón
Každý uživatel má neomezený přístup ke všem mapám Green-Zones na webu nebo ve Green-Zones-App, tyto mapy zobrazují  hranice zóny a přes funkci zoom je možné vidět všechny detaily ekologické zóny.

Pravidla ekologických zón
Každá ekologická zóna v Evropě má více či méně složitá pravidla pro vjezd pro různé typy vozidel, např. pro automobily, autobusy, nákladní vozy, obytné automobily, veterány, vozidla pro handicapované, půjčená auta, atd.
Ekologické zóny a pravidla vjezdu mají navíc různou platnost, například. všední dny, časy s omezeným vstupem, pravidla o svátcích a další výjimky.
Řidiči by měli znát plánované územní změny zóny, případné zpřísnění pravidel pro vjezd v blízké i vzdálené budoucnosti, a také obecné a zvláštní zákazy pro určité typy vozidel a tříd a také jak vysoké pokuty hrozí za porušení pravidel. Pro automobily a lehká vozidla jsou tato pravidla uvedena v aplikaci Green-Zones-App. Pro autobusy, kamiony a jiné vozové parky a flotily v Green-Zones Flotten-App.

Povolení vjezdu do ekologické zóny
Zda mají vozidla povolen vjezd do zóny závisí na jejich (někdy i více než 20) vlastnostech, ke kterým se ale mohou vztahovat výjimky. V každém případě mohou místní úřady vyhlásit omezení vjezdu z důvodu počasí a nadměrného množství prachových částic, oxidů dusíku, oxidu siřičitého a ozónu, při kterém mohou mít některá vozidla dočasně zakázán vjezd a to i bez předchozího varování.

Aktuální stav vjezdu v reálném čase pro tento a také pro příští den není uveden na webu, ale pouze v Green-Zones App (pro osobní a lehká vozidla) a v aplikaci Green-Zones-Fleet-App (pro autobusy/nákladní vozidla).