Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Web, Apps a datový servis

Kdo a jak využívá informační nabídky od Green-Zones?

Hranice a pravidla týkající se ekologických zón a dieselových zakázaných zón v Evropě jsou složitá a často závislá na povětrnostních podmínkách a naměřených hodnotách škodlivin ve vzduchu. To má za následek buď zákaz vjezdu, nebo naopak neomezený vstup pro jeden typ vozidla. Zde najdete více Green-Zones informací o mapách, pravidlech, stavech zákazů v ekologických zónách.
Které typy vozidel a skupiny uživatelů mohou využít různé informace od Green-Zones a jakým způsobem je mohou využít se dozvíte níže.

Turisté a soukromí cestovatelé v automobilu
Turisté a soukromí cestovatelé v autě mají přístup ke všem mapám všech ekologických zón v Evropě, a také ke všem pravidlům v ekologických zónách. Nicméně dostupnost pravidel pro tuto skupinu uživatelů na webu je omezená, protože je vidět jen málo informací o pravidlech ekologických zón. Naproti tomu v bezplatné Green-Zones-App pro turisty a soukromé cestovatele jsou všechna pravidla viditelná a dostupná zdarma.

Autobusové a dopravní společnosti/společnosti s flotilamiProfesionální uživatelé, jako jsou řidiči autobusů, nákladních automobilů, menších dodávek , řidiči vozových flotil a speciálních vozidel vyžadují podrobnější a především aktuální data, někdy v aktuálním reálném čase.

Tyto spediční společnosti, autobusové společnosti a společnosti s vozovým parkem, které projíždějí ekologickými zónami se musejí vypořádat se zákazy vjezdu a měnícími se pravidly v zónách závislých na počasí.To pro ně představuje velké riziko, a proto nabízí Green-Zones speciální aplikaci Fleet-App, která je upravena přímo podle požadavků těchto společností, a pomáhá jim spravovat jejich vozový park.
To znamená, že pro tyto typy vozidel (N1-N3,M2-M3) nenajdete žádná pravidla na webu nebo v bezplatné aplikaci Green-Zones-App, ale pouze v placené Green-Zones Fleet-App. Leták ke stažení zde.

Veteráni a obytné vozy v soukromé dopravě
Řidiči veteránů a obytných automobilů mají speciální požadavky, které se liší od požadavků řidičů osobních automobilů a soukromých cestovatelů. Těmto uživatelům, kteří mají v mnoha oblastech a zónách povolené výjimky, nabízí Green-Zones zvláštní placenou službu rámci Green-Zones-App a speciální časově omezené předplatné, díky kterému mají přístup k potřebným informacím.