Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Služby loďstva Spedice a sdružení

Spedice, dopravní firmy a jejich regionální a národní sdružení

Kromě informací o ekologických zónách a ekologických plaketách potřebují často spedice, logistické společnosti, kurýrní společnosti a další dopravci jezdící po evropských silnicích, stejně tak jako různá sdružení dopravců, přesné mapy ekologických zón a spolehlivé informace o aktuálním dopravních omezeních v jednotlivých ekologických zónách.
Ekologické zóny závislé na počasí, které jsou zaváděny ve stále větším počtu zemí, mohou představovat riziko pro dopravce, protože kromě vysoké pokuty v nich hrozí úplný a trvalý zákaz vjezdu v případě, že se počasí nezmění.

Z toho důvodu nabízí Green-Zones přepravním společnostem níže přehled partnerů, s nimiž spolupracuje a kteří Green-Zones poskytují informace k výše uvedené problematice. Jedná se zejména o aktuální informace v reálném čase o zákazech a jízdních omezeních v ekologickách zónách. Green-Zones nabízí uzavření licenčních smluv a aplikaci pro vozové flotily, díky níž se velmi sníží riziko toho, že dané přepravní vozidlo nedojede včas do svého cíle.

Spolková asociace kurýrních expresních poštovních služeb eV., v Německu BdKEP (Bundesverband der Kurier-Express-Post-Dienste e.V. ) , obhajuje harmonizaci v logistickém sektoru. Doba řízení, odpočinek a pracovní doba by měly být v Evropě jednotné. BdKEP se zasazuje za nediskriminační přístup malých a středních kurýrních, expresních a poštovních společností na stále více propojených a digitalizovaných trzích. Za tímto účelem sdružení podporuje zavádění otevřených standardů, jako jsou čísla zásilek nezávislých na poskytovateli služeb, standardizované štítky a formáty výměny dat.

Navíc se BdKEP považuje za zastřešující vývojovou platformu pro nové fyzické a digitální služby kurýrních dopravních služeb a také nabízí svým členům ve svém světě nákupů a výhod atraktivní podmínky, které jsou centrálně sjednány s různými výrobci a dodavateli.