Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Služby loďstva Softwarový management pro flotily

Softwarová řešení a management vozového parku ve vozidle a pro disponenta

Kromě informací o ekologických zónách a ekologických plaketách potřebují dopravci, autobusové společnosti, kurýrní společnosti a vozové flotily větších společností v Evropě také management a správu těchto vozových flotil. To mohou být různé hardwarové komponenty v kabině vozidla, které jsou řízeny pomocí místního nebo centrálního softwaru a/nebo může aplikace pro správu vozového parku komunikovat se serverem v centrále firmy.
Ve firmách mohou být v managementu vozových flotil zobrazeny téměř všechny důležité komponenty pro efektivní provoz vozidla. To je například vedení trasy, zobrazení intervalů oprav a údržby, elektronická kniha jízd, management mýtných tras a správa mýtných poplatků, správa doby odpočinku, management nákladů na palivo, nákladů na údržbu a opravy a mnoho dalších modulů.

Z toho důvodu nabízí Green-Zones níže přehled partnerů, s nimiž spolupracuje a kteří Green-Zones poskytují informace a řešení pro správu vozového parku a kteří mají ve svých softwarových systémech začleněny i informace, pravidla a také potřebné mapy o zákazech vjezdu pro dieselová vozidla a také pravidla a informace o ekologických zónách, jejichž počet neustále stoupá.

Více najdete brzy zde.