Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Služby loďstva Hotely v ekologických zónách

Hotely v německých ekologických zónách - služby pro provozovatele hotelů

Ekologické zóny a zóny se zákazem vjezdu pro dieselová vozidla jsou v Německu stále důležitější. To se dotýká také domácích i zahraničních turistů, kteří přijíždějí autem nebo autobusem. Pokud vjedou bez znalosti pravidel a bez plakety do zakázané zóny, musejí být připraveni na příslušná dopravní omezení a pokuty.  Tomuto problému čelí také hotely, které se nacházejí ve vnitřních městech a mají tím nevýhodu oproti konkurenčním hotelům, které se nacházejí mimo zónu, protože musejí na tuto skutečnost připravit své hosty.

Green-Zones, evropský portál pro všechny ekologické plakety v Evropě, nabízí perfektní řešení pro provozovatele hotelů v ekologických zónách! Green-Zones v předstihu informuje hotelové hosty o ekologických zónách, obstará jim potřebné plakety a hotelu poskytne na jejich webové stránky předem nakonfigurovaný a individualizovaný obsah.

Veškeré informace najdete na našich webových stránkách pro služby pro hotelové hosty.

Zde je několik vybraných hotelů, které svým hostům nabízejí informační servis o ekologických zónách a ekologických plaketách.