Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Služby loďstva Fleet-App Řešení problémů s Fleet-App

Řešení problému pro flotily v ekologických a v zakázaných dieselových zónách v Evropě

Mapy se zoomem
Seznam zón

Nová aplikace Green-Zones pro flotily pro vozové, autobusové a firemní flotily pomáhá spedičním společnostem, autobusovým společnostem a dalším společnostem s více vozy při řešení problémů s evropskými zónami, dodává jim potřebné informace a tím zabraňuje vysokým pokutám a také pomáhá při plánování trasy do částečně zakázaných zón.
Funkce Fleet-App jsou založeny na mapování přesných hranic ekologických zón v Evropě v jednotném KML-formátu jako polygon. Mapy jsou interaktivně zoomavatelné a ukazují velmi detailně každou křižovatku a silnici v ekologické zóně.

Vlevo: Přehled stávajících plaket vozidla ve vozovém parku - Vpravo: Zóny s povolením vjezdu v reálném čase

U každé ekologické zóny jsou uvedeny národní a místní předpisy týkající se typu vozidla a Eurotřídy každého vozidla. Pro každé vybrané vozidlo z vozového parku zobrazuje povolení vjezdu a omezení v reálném čase a zobrazuje je na mapě, to vše s ohledem na vnitrostátní a místní pravidla a příslušný typ vozidla. Výsledek je zobrazen v dané zóně (bodu) barevně, pro povolený vjezd (zeleně) a pro zákaz vjezdu (červeně). Kromě toho je zobrazeno jinou barvou (oranžovou), pokud je příjezd stále povolen, ale na další den nebo velmi brzy může být vyhlášen zákaz vjezdu.   

Povolený vjezd

Tyto aktuální zprávy a předpovědi zákazů a omezení vjezdu na příští den jsou denně získávány od místních úřadů ochrany životního prostředí z několika evropských ekologických zón. Proto je možné vidět i oprávnění pro vjezd nebo oficiálně nařízené dočasné zákazy v ekologické zóně pro následující den.

Navíc můžete přes Fleet-App snadno objednat všechny evropské ekologické plakety/viněty, které je možné rychle a efektivně koupit pro celou flotilu vozidel.

Aplikace Green-Zones pro flotily pro Android a iOS je určena pro smartphone a tablet. Je k dispozici v 9 jazycích a je s ní možno spravovat až 750 vozidel a maximálně 250 instalovaných zařízení.

Všechny jednotlivé funkce Green-Zones Fleet-App se dozvíte detailně zde. Informace o různých verzích balíčků a o cenách Fleet-App si můžete přečíst zde.
Shrnutí nejdůležitějších informací k Fleet-App najdete na našem Fleet-App letáku.