Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Plakety Registrace Velká Británie

Od roku 2018 – Registrace ve Velké Británii

Ve Velké Británii je v současnosti ve velkých městech země zřízeno 8 ekologických zón. Zejména ve velkém Londýně je třeba dávat pozor na tři různé zóny, do kterých je před vjezdem povinná předchozí registrace.

V současné době, v srpnu 2019, existují zákazy vjezdu v zónách mimo Londýn hlavně pro autobusy. Na osobní auta a nákladní vozy se zákaz většinou nevztahuje. V oblasti velkého Londýna je však v závislosti na zóně (LEZ, ZEZ, ULEZ) zakázán vjezd pro většinu typů vozidel, včetně lehkých vozidel (Londýn ZEZ) a kempingových vozidel, nebo se musejí vozy ve výjimečných případech před vstupem do země zaregistrovat.
Různé typy registrací jsou v zásadě možné na internetu, ale jsou velmi složité a komplikované. Od podzimu 2019 bude Green-Zones nabízet službu registrace. Výsledné potvrzení a povolení vjezdu pro vozidlo obdrží zákazník od Green-Zones jako REG-Certificate.

Ekologické zóny ve Velké Británii a zejména v Londýně jsou monitorovány policií a kamerami. V případě porušení pravidel je vystavena pokuta ve výši 150 až více než 1000 EUR. Poplatky požadované za registraci se nesmí zaměňovat s parkovacími poplatky nebo mýtným, které je obvykle nutné zaplatit v oblasti velkého Londýna.

Zoomovatelné mapy všech ekologických zón a jejich hranice a podrobnější informace o jednotlivých typech vozidel, třídách EURO, dnech a časech, zvláštních předpisech a výjimkách jsou k dispozici na  www.LEZ-London.uk nebo www.Green-Zones-App.eu.