Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Plakety Registrace v Belgii

Od roku 2018 - Registrace v Belgii

V Belgii jsou v současné době ve dvou regionech Brusel a Antverpy zavedeny velké ekologické zóny. Roku 2020 bude přidána ekologická zóna v Gentu a několik menších obcí a měst ve Flandrech, například Mechelen, Willebroek a další.
Na rozdíl od jiných zemí však belgické ekologické zóny nevyžadují plaketu, ale vozidla mají před vjezdem do konkrétní zóny povinnost registrace. Povinnost registraci se však nevztahuje na vozidla registrovaná v Belgii a Nizozemsku, protože tato vozidla jsou již registrována ve vnitrostátních databázích.

Ve Flandrech se musejí v současné době všechny typy vozidel registrovat, s výjimkou lehkých vozidel, jako jsou např. moped, motocykl, čtyřkolka atd. Registrace v tomto rozsahu je v současné době platná pro Antverpy a Gent.
V regionu Brusel je v současné době nutné registrovat mnoho typů vozidel, to ale neplatí pro lehká vozidla a lesnická vozidla.
Ekologické zóny v Belgii nejsou monitorovány policií, ale automatickými kamerami. V případě porušení předpisů je vystavena pokuta ve výši 150–350 EUR.

Zoomovatelné mapy všech ekologických zón a jejich hranice a podrobnější informace o jednotlivých typech vozidel, třídách EURO, dnech a časech, zvláštních předpisech a výjimkách jsou k dispozici na www.lez-belgium.be nebo www.Green-Zones-App.eu.