Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Plakety Registrace Česko

Od roku 2019 - Registrace v Česku

V Česku jsou v současné době zřízeny dvě ekologické zóny v hlavním městě Praze. V závislosti na zóně platí všeobecný zákaz všech vozidel třídy EURO 0-3 a všech typů autobusů a nákladních vozidel od 3,5 t a 6 t. To platí také pro kempingová vozidla, která jsou registrována jako nákladní vozidla.
Všechny vyšší třídy EURO mají také zákaz vjezdu, ale mohou požádat o výjimku ve formě registrace. O registraci musí být zažádáno u místních úřadů v českém jazyce nejméně jeden měsíc před plánovaným vjezdem.

Vzhledem k tomu, že registrace je nutná s velkým předstihem před plánovaným vjezdem do Prahy a je možná pouze v češtině, je služba registrace Green Zones velmi užitečná. Green-Zones poskytne nezbytné povolení pro vjezd ve formě úředního průkazu a také REG-Certificate pro dané vozidlo.

Ekologické zóny v České republice monitorují zaměstnanci policie a obce. V případě porušení pravidel je vystavena pokuta ve výši 60 až 100 EUR, v případě opakování také výrazně vyšší.

Zoomovatelné mapy všech ekologických zón a jejich hranice a podrobnější informace o jednotlivých typech vozidel, třídách EURO, dnech a časech, zvláštních předpisech a výjimkách jsou k dispozici na www.LEZ-Czechia.cz nebo www.Green-Zones-App.eu.