Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Od roku 2017/2018? – Německá modrá plaketa

Zavedení německé modré plakety bylo 7. 10. 2016 nejprve většinově pozastaveno 16 ministry dopravy německých spolkových zemí. Německá modrá plaketa není dle jejich názoru ještě dostatečně připravena pro vydání rozhodnutí. Modrá plaketa však zůstává i nadále v pořadí jednání politiků.

Proti těmto plánům vždy vystupoval ministr dopravy Alexander Dobrindt, který zastával názor, že by bylo účinnější se nejdříve věnovat vozidlům, které se stále pohybují v městském provozu, jako jsou autobusy, taxíky a úřednická vozidla.

Státní tajemník Flasbarth každopádně nadále zastává názor, že u oxidů dusíku jde o zdraví lidí v centrech měst, a proto je i nadále nutné pokračovat v jednáních. Dle jeho vyjádření je v Německu produkcí oxidů dusíku přímo ohroženo na 400 000 lidí, kteří bydlí v ulicích s hustým provozem. Limity oxidů dusíku jsou stále překračovány v asi 80 německých městech.