Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Od roku 2008 – Německá ekologická plaketa

1. 1. 2008 byly zavedeny první ekologické zóny, které měly omezit produkci prachových částic. Postupně přibylo více než 50 měst a obcí, do nichž je možné vjet pouze se zelenou ekologickou plaketou. Německá ekologická plaketa, která se také nazývá plaketa pevných částic, je povinná pro všechna dvou- a víceosá vozidla, která plánují vjezd do německých ekologických zón.
Německou ekologickou plaketu získá vozidlo, které může být zařazeno do třídy EURO 4, příp. EURO 3, pokud má vozidlo filtr pevných částic, který je uveden v technickém průkazu vozidla.
 
Ekologická plaketa existovala dříve také v červené barvě/třída EURO 2 a žluté barvě/třída EURO 3, ovšem vozidla s červenou či žlutou ekologickou plaketou (z velké části dieslová vozidla) již většinou vjezd do ekologických zón povolen nemají. Z tohoto důvodu jsou ekologické zóny v Německu nazývány „zelenými ekologickými zónami“, protože v příštím roce je plánováno zavedení modré plakety pro oxid dusíku, která bude opravňovat ke vjezdu do „modrých ekologických zón“. Modré ekologické zóny budou pravděpodobně zřízeny v rámci zelených zón jako jejich menší části.

Od 1. 1. 2009 je v německých ekologických zónách kontrolována také doprava v klidu. Peněžitá pokuta ve výši 80 euro může být udělena nejen vozidlům, která bez platné plakety do zóny vjela, ale i těm, která v ní parkují.

Zde si můžete objednat německou ekologickou plaketu pro vjezd do zelených ekologických zón v Německu