Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Plakety Německá E-plaketa

Od roku 2015 – Německá E-plaketa

25. 9. 2015 vstoupilo v platnost 50. nařízení ke změně dopravních silničních předpisů. Cílem je poskytnout další výhody elektromobilům, aby se podařilo rychle dosáhnout jejich vyššího počtu.
Domácí elektromobily (tedy přihlášené v Německu) získají speciální elektroznačku, pomocí níž bude možné tato vozidla označit.
Zahraniční vozidla – tedy přihlášená mimo Německo – získají naopak E-plaketu, aby mohla také v Německu využívat výhod a předností elektromobilů. Základem těchto opatření je směrnice EU 2007/46/ES. 

Pro získání E-plakety musejí vozidla zapsaná v jiném státě než v Německu splnit základní podmínky, a sice: musí se jednat čistě o elektrovozidlo bez spalovacího motoru, které je navíc možno zvnějšku dobíjet elektrickou energií.
Hybridní vozidla musejí dále dbát na to, aby produkce CO2 nebyla vyšší než 50g CO2/km a při pouze elektrické jízdě mohla dosáhnout vzdálenosti minimálně 30 km (od 1. 1. 2018 minimálně 40 km). 

Elektromobily zapsané v Německu mají většinou výhodu daňových úspor, vozidla zapsaná v Německu i v zahraničí navíc využívají výhod používání jízdních pruhů pro autobusy, bezplatného parkování u nabíjecích stanic i v provozu a často i vjezdu do jinak zakázaných ulic. Tyto výhody a přednosti se v jednotlivých městech liší a nemusejí být zaručeny všude.

Zde si můžete objednat německou elektronickou plaketu pro vozidla neregistrovaná v Německu a využít tak výhod elektroaut v Německu