Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Od roku 2016 – Francouzská ekologická plaketa Crit'Air

1. 7. 2016 byla ve Francii zavedena ekologická plaketa s označením Crit’Air. Plaketa se dělí do šesti kategorií a barev, a to podle roku registrace, energetické náročnosti a množství emisí vozidla.
Tím je dosaženo střednědobého a dlouhodobého snížení emisí a látek znečisťujících ovzduší, podpory nových a energeticky hospodárných vozidel a postupného vylučování starých a ovzduší znečisťujících automobilů z provozu. Prostřednictvím ekologické plakety Crit’Air mají být sníženy především emise oxidu dusíku a množství prachových částic. Rozdělení nákladních vozidel, autobusů, osobních automobilů a dalších vozidel do kategorií Crit’Air je ustanoveno v tzv. Décret Crit’Air 2016-858 z 29. 6. 2016 

Povinnost mít na vozidle umístěnu plaketu Crit’Air pro vjezd do ekologické zóny v Paříži byla zavedena 1. 7. 2016. Dne 01.11.2016 následoval Grenoble a Lyon 12/12/2016. V ostatních francouzských městech tato povinnost zatím zavedena nebyla.
V Paříži platí přechodné období do 14. 01. 2017, v jehož průběhu nebudou udělovány pokuty automobilům, které do ekologické zóny vjedou bez plakety Crit’Air. Od 15. 1. 2017 bude udělována pokuta ve výši 68-375 eur.

Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA