Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Od roku 2016 – Francouzská ekologická plaketa Crit'Air

Ve Francii je v současné době asi 32 velkých měst, regionů a departementů, ve kterých se nacházejí rozsáhlé ekologické zóny s trvalými a dočasnými zákazy vjezdu a s povinností mít vinětu Crit-Air.
Crit-Air viněta je k dispozici v 6 kategoriích. Eco, 1, 2, 3, 4 a 5. E-viněta je vyhrazena pro nejčistší motory, viněta Crit-Air kategorie 5 je pro starší dieselový motor.

Každé město, obec a region ve Francii může stanovit různá pravidla pro zákazy vjezdu tím, že zavede systém 6 Crit-Air vinět. To znamená, že v některých zónách není vyžadována žádná viněta, v některých viněta č. 5 nebo dokonce pouze číslo 4. Ve velkoměstech, jako například v Paříži, jsou v cyklických intervalech po 12 nebo 24 měsících postupně zakazovány další třídy Crit-Air. V metropolitní oblasti Paříže jsou v současné době povoleny pouze viněty do třídy 4 a do roku 2024 to bude pouze viněta č. 1 a viněta pro elektrická vozidla (viněta E).

Pravidla, zákazy a výjimky se ve Francii vztahují na všechny typy vozidel, tedy i na typy lehkých vozidel, jako jsou např. moped, motorka, tříkolka, čtyřkolka atd. Příslušná města a obce mají rovněž velmi odlišné předpisy o zákazu vjezdu ve všední dny a časy a také s tím související různé výjimky. V některých zónách existují výjimky také pro veterány, obytná vozidla a kempovací vozy.

Ekologické zóny ve Francii monitorují zaměstnanci policie a obce. Ti skenují QR kód dané viněty a mohou tak odhalit možné porušení pravidel nebo mohou uložit v případě absence viněty pokutu ve výši 68–375 EUR. Od roku 2021 bude ve Francii instalován kamerový systém pro dohled, poprvé bude zaveden v oblasti Velké Paříže.
Viněta Crit-Air - na rozdíl od mýtné viněty - musí být zakoupena pouze jednou. Je platná, dokud se nezmění SPZ vozidla.

Zoomovatelné mapy všech ekologických zón a jejich hranice a podrobnější informace o jednotlivých typech vozidel, třídách EURO, dnech a časech, zvláštních předpisech a výjimkách jsou k dispozici na www.crit-air.fr nebo www.Green-Zones-App.eu.

Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA